De Bouwput is opgevuld!

situatie bouwput 22 juli 2021

Eindelijk! De bouwput is opgevuld met schone grond. Binnenkort worden de grote ijzeren damwanden nog eruit getrokken. Dan kan de grond geëgaliseerd worden en kunnen de hekken om het perceel verwijderd worden.

Bouwput wordt gevuld met nieuwe grond

Na drie dagen continu pompen is het water nu uit de bouwput verwijderd. Dit gaf nog wel wat stankoverlast natuurlijk. Vanaf vanmorgen wordt de put van 170 kubieke meter (!) gevuld met schone grond.

Daarna moeten de stalen damwanden nog verwijderd worden. Met een triltechniek. Daarvoor zijn vorige week nulmetingen gedaan, om eventuele schade aan de naburige huizen te kunnen vaststellen.

Gelukkig is binnenkort het gevaar geweken.

een beeld van de werkzaamheden:

19 juli 2021
19 juli 2021

vervolg werkzaamheden Bouwput Siemonsstraat

Volgende week worden werkzaamheden voortgezet om de bouwput op te ruimen.

Omwonenden ontvangen deze brief, waarvan hier een uittreksel:

page1image11921360

Aan de bewoners van dit adres

Door middel van deze brief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken en de planning met betrekking tot de kavel aan de H.J. Siemonsstraat 52 te Finsterwolde.

Wat vooraf ging

Sinds begin juni 2021 is de gemeente eigenaar geworden van de kavel. Op 14 juni jl. zijn de bomen gerooid waardoor de kelder zichtbaar is geworden.

Planning

De volgende stap is het leegpompen van de bouwput, het verwijderen van de aanwezige bouwrestanten en vervolgens de bouwput te dichten. Nadat de bouwput gedicht is, kunnen de stalen damwanden verwijderd worden.

0-metingen

Start werkzaamheden maandag tot vrijdag.

Verwijderen stalen damwanden op een later tijdstip.

RTV NOORD: Geen hoger beroep: zonnepark Finsterwolde nu definitief van de baan!!

Het boek over een eventueel zonnepark in Finsterwolde kan definitief dicht. Het bedrijf NaGa Solar gaat niet in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter. Die uitspraak was dat de raad van Oldambt terecht voor de komst van de zonneweide is gaan liggen.

‘Het is een pijnlijke conclusie, omdat hier jarenlang aan gewerkt is. Maar de emoties in het dorp liggen te hoog om hier nog mee door te gaan’, vertelt directeur Henny Pelsers.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/817338/geen-zonnepark-finsterwolde-hoe-een-jarenlange-strijd-wordt-beloond

Vanaf het begin onrust over plannen

In de zomer van 2017 ontstaan de eerste geruchten over een zonnepark aan de rand van het dorp. Al vrij snel laten bewoners van de H.J. Siemonsstraat – waar het park achter moet verrijzen – van zich horen. Volgens hen is het merendeel van de inwoners tegen een zonnepark van in totaal vijftien hectare. 

Uit allerlei onderzoeken, zowel van politieke partijen als van de gemeente Oldambt zelf, komt inderdaad de conclusie dat er te weinig draagvlak is. Toch wil Oldambt doorzetten. Het college van burgemeester en wethouders is voorstander, de raad van Oldambt is verdeeld.

Uiteindelijk dienen drie partijen een voorstel in waarin wordt uitgesproken dat de raad ‘nu en in de toekomst’ niet wil meewerken aan de realisatie van het park. Dat voorstel wordt door een meerderheid aangenomen en leidt vervolgens tot een rechtszaak, aangespannen door NaGa Solar. 

Karin Folkers – Actiegroep ZUN:

De rust kan eindelijk weer terugkeren nu we dit achter ons kunnen laten

Die rechtszaak weet Oldambt te winnen, maar de spanning blijft. Onder andere bij Karin Folkers, inwoner van Finsterwolde en medeoprichter van actiegroep ZUN. Die groep is tegen de komst van het park. Zij weet op het moment van bellen nog van niks. 

‘NaGa Solar heeft zes weken de tijd gehad voor het indienen van een hoger beroep, maar die weken zijn voorbij. Wij zitten echt in nagelbijtmodus. Weet jij al meer?, vraagt ze. 

De bubbels kunnen open

Zodra zij te horen krijgt dat het bedrijf definitief afziet van een hoger beroep, weet ze even niet meer waar ze het zoeken moet: ‘Yes, yes, yes, jippie, oee, yes, eindelijk! Mijn kat kijkt mij trouwens ondertussen aan alsof ik de weg kwijt ben, haha!’ 

De bubbels staan al zes weken klaar, maar die zijn voor alle zekerheid nog even dicht gelaten. ‘Die gaan we snel ontkurken, want dit is reden voor een feestje! Het is trouwens ook enorm belangrijk voor het dorp. De rust kan eindelijk weer terugkeren nu we dit achter ons kunnen laten.’ 

VCP helpt om sloop van woningen te voorkomen!

Amendement VCP over het voorkomen van sloop sociale huurwoningen aangenomen.

https://www.westerwoldeactueel.nl/2021/06/30/amendement-vcp-over-het-voorkomen-van-sloop-sociale-huurwoningen-aangenomen/

30 juni 2021 – 12:15 – CG – Gemeente Oldambt

OLDAMBT – Het door de VCP ingediende amendement waarin is vastgelegd dat er in principe in de gemeente Oldambt geen medewerking aan sloop wordt is gisteravond aangenomen.

Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Oldambt het programma wonen 2021-2026 vastgesteld. In dit programma zijn afspraken gemaakt over nieuwbouw in Oldambt zoals de bouw van 850 nieuwe woningen. In het programma wonen werd ook voorgesteld om 200 woningen te slopen.

Bij huurders en organisaties ontstond onrust hierover, omdat sloop zou leiden tot het verlies van sociale huurwoningen, en nieuwbouw veel duurder wordt, zodat voor bewoners met lage inkomens er een nog veel groter tekort aan betaalbare woningen zou ontstaan.

De VCP heeft onderstaand amendement ingediend, waarin is vastgelegd dat er in principe geen medewerking aan sloop wordt verleend en dat dit alleen onder strikte voorwaarden zoals draagvlak onder de desbetreffende bewoners en een participatieplan is toegestaan.

Dit amendement is met 12 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.

Naast VCP werd het amendement gesteund door Partij voor het Noorden, Gemeentebelangen Oldambt, SP en Oldambt Actief.

Daphna Brekveld

Bewoners Organisatie Oldambt

Pronken met het Harm Luppenspark in Finsterwolde, wellicht het mooiste en best onderhouden park van Oldambt

Het Harm Luppenspark in Finsterwolde heeft nu ook speeltoestellen. Foto: DvhN

https://www.dvhn.nl/groningen/Pronken-met-het-Harm-Luppenspark-in-Finsterwolde-wellicht-het-mooiste-en-best-onderhouden-park-van-Oldambt-26915652.html

Het Harm Luppenspark in Finsterwolde, wellicht het mooiste en best onderhouden park van Oldambt, is opgesierd met speeltoestellen. Nu nog fruitbomen en bessenstruiken is de wens. 

Het Harm Luppenspark is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar lief en leed wordt gedeeld. Waar wordt gespeeld, gelachen en gediscussieerd en af toe een borreltje in de openlucht wordt genuttigd. Kortom, een plek die bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp. ,,Iedereen is hier welkom. We hebben een jeu-de-boulesbaan, speeltoestellen en prachtige borders met fleurige bloemen en bomen”, zegt een trotse Frits Aukes.

Bouwput wordt opgeruimd

Eindelijk, ja eindelijk komt er een eind aan de jarenlange ellende met de bouwput aan de Siemonsstraat. De Gemeente is sinds 1 juni eigenaar en is vandaag begonnen met het opruimen van de bomen. Een deel is nu al omgezaagd, dan moet het water weggepompt worden en daarna worden de damwanden er uit getrokken. Er liggen aan de overkant al grote bulten schone aarde gereed om de put (van 150 kubieke meter!) te vullen.

toestand vanmorgen 14 juni 2021 10.00 uur:

10.00 uur

‘s middags zijn de bomen gerooid, morgen verder.

15.30 uur

Bouwput Siemonsstraat

Wij kregen het volgende bericht: per 1 juni is de Gemeente Oldambt officieel eigenaar geworden van het perceel H J Siemonsstraat 52 , beter bekend als “de Bouwput”.

De gemeente zal binnenkort de bomen op dit terrein kappen. Die zijn inmiddels na 12 jaar hoog opgeschoten. Daarna worden de damwanden weggetrokken en wordt het terrein opgeschoond.

Dat zal een enorme verbetering betekenen voor de straat en de buurt.

in plaats van:

een opgeruimd grasveld voorlopig??? of misschien later een woning ?

Wie heeft een goed idee???

RTV Noord: Gemeente pakt onveilige bouwput Finsterwolde aan

Hopelijk komt er nu na twaalf jaren een einde aan dit langdurige drama?

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/819907/Gemeente-pakt-onveilige-bouwput-Finsterwolde-aan De gemeente Oldambt gaat de onveilige bouwput aan de H. J. Siemonsstraat in Finsterwolde, een kelder die overbleef na de sloop van een pand dat er stond, zelf aanpakken in plaats van de huidige eigenaar. Die zou het stuk grond bouwrijp opleveren aan de gemeente, maar liet dat na. Ook na waarschuwingen om actie te ondernemen.

be

Buurtbewoners maken zich al jaren zorgen dat kinderen in de bouwput zouden kunnen vallen. De gemeente dreigde met een rechtszaak, maar gaat de bouwput nu zelf saneren. 

In januari liet de gemeente weten dat er een rechtszaak zou komen, maar er is toch een overeenkomst met de eigenaar gesloten. De gemeente noemt het een doorbraak. Het eigendom van de kavel wordt in de huidige staat binnenkort overgedragen aan de gemeente. Die gaat de kavel zelf opruimen. 

Wildernis

Om het stuk grond staan nu hekken. Maar als een kind er toch door of over het hek komt, kan het in de kelder vallen. 

Al een tijd lang is de situatie nijpend, erkent de gemeente. Het is er niet alleen onveilig, ook het aanzien is niet al te fraai. De wildernis aan hoog opgeschoten struiken en bosjes is buurtbewoners een doorn in het oog.

‘Netjes maken’

De keldervloer wordt verwijderd, net als de begroeiing. ‘Netjes maken’ in de woorden van de gemeente. Het is de bedoeling dat de grond uiterlijk 1 juni wordt overgedragen, zodat de werkzaamheden nog vóór de zomervakantie zijn afgerond.