Biomassa-installatie bij zwembad Finsterwolde mag niet in gebruik worden genomen

DVH Noorden: Rechtbank in Groningen: biomassa-installatie bij zwembad Finsterwolde mag niet in gebruik worden genomen. ‘Gezondheid belangrijker dan geld’

RTV NOORD: Marco Grimmon:

De biomassa-installatie in Finsterwolde blijft uit staan. Eigenaar Energy Outsourcing Solutions (EOS) wil dat de installatie per direct weer in bedrijf wordt genomen, maar daar is de rechter voor gaan liggen.De rechter wil namelijk eerst de uitspraak van een andere zaak afwachten, voordat hij een knoop doorhakt over dit specifieke voorstel.

Biomassa-installatie

In de gemeente Oldambt staan twee biomassa-installaties, een in Winschoten en een in Finsterwolde. Uit beide is de stekker getrokken, omdat de uitstoot schadelijk is voor omwonenden. In de installaties werden houtsnippers verbrand, om vervolgens met de warmte die ontstaat de naastgelegen zwembaden te verwarmen. Maar de verbranding zorgde voor veel rook. Uit meerdere, onafhankelijk metingen bleek dat de uitstoot onder andere de grenzen van fijnstof en koolmonoxide overschrijdt. Reden voor de gemeente Oldambt om de installaties te sluiten en uiteindelijk zelfs het contract met eigenaar EOS te ontbinden. EOS is het daar niet mee eens en trekt de onderzoeksresultaten in twijfel. Sterker nog: het bedrijf wil dat in elk geval de installatie in Finsterwolde weer aan moet. Omdat Oldambt daar niet in mee wilde gaan, sleepte EOS de gemeente voor de rechter.

Langer wachten

Maar de rechter gaat niet mee in het verzoek van EOS. Reden: er loopt nog een andere rechtszaak die met dit onderwerp te maken heeft, namelijk die over het ontbonden contract. Ook daarover heeft EOS een zaak aangespannen tegen de gemeente Oldambt. De zaak dient pas in juni en de rechter wil niet voor de troepen uitlopen. Wordt Oldambt bij de rechtszaak over het ontbonden contract in het gelijk gesteld, dan gaan de biomassa-installaties in Oldambt nooit meer roken. Wordt EOS in het gelijk gesteld, en heeft Oldambt dus tegen de regels in het contract ontbonden, dan gaat de rechter zich nogmaals buigen over het wel of niet opnieuw aanzetten van de installaties.

Gaan de omstreden biomassa-installaties in Oldambt weer roken? Zorgelijk, ook voor ons Dorp!

Immers woningen, school, sportveld en gezondheidscentrum ook hier vlakbij!

RTV Noord bericht: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/907200/gaan-de-omstreden-biomassa-installaties-in-oldambt-weer-roken

De biomassa-installatie in Finsterwolde moet weer aangezet worden, vindt eigenaar Energy Outsourcing Solutions (EOS). De gemeente Oldambt wil daar niet aan meewerken, omdat de uitstoot boven de norm is en voor gezondheidsklachten zorgt.

Oldambt sloot beide installaties in haar gemeente, omdat uit meerdere onafhankelijke onderzoeken bleek dat de uitstoot consequenties kan hebben voor de gezondheid. Tegen het zere been van EOS. Zij noemt die resultaten ‘ongeloofwaardig’. En dus troffen beide partijen elkaar dinsdag in de rechtbank. 

Wat is er aan de hand?

In de gemeente Oldambt staan twee biomassa-installaties: één in Winschoten en één in Finsterwolde. Beide staan dus op dit moment uit, maar waren aangesloten op zwembaden. In de installaties werden houtsnippers verbrand en op die manier werden de zwembaden verwarmd. De installatie in Finsterwolde staat op een wat meer afgelegen plek, die in Winschoten middenin een woonwijk. De rook die door de verbranding ontstond, zorgde voor klachten bij omwonenden. Er volgen twee onderzoeken. Beide onderzoeken concluderen dat de uitstoot gevolgen kan hebben voor de gezondheid van omwonenden. Er wordt bijvoorbeeld tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uitgestoten dan is toegestaan. De installaties worden daarom op 19 november 2019 gesloten, ongeveer een jaar later verbreekt Oldambt het contract met EOS. 

Gevoelig onderwerp

De installaties staan op dit moment ongeveer 2,5 jaar uit en omwonenden vertellen dat hun gezondheidsklachten, zoals hoesten en last van de longen, zijn verdwenen. De vraag is nu wat er gaat gebeuren. EOS wil dat de installatie in Finsterwolde weer in gebruik wordt genomen. Die in Winschoten uiteindelijk ook, maar dat ligt volgens het bedrijf op dit moment te gevoelig.

Volgens EOS ligt het in Finsterwolde niet gevoelig, want: ‘Omwonenden daar hebben nooit geklaagd over de installatie.’ Onzin, claimt de gemeente Oldambt. ‘Er liggen zowel klachten van de nabijgelegen school als van de voetbalvereniging.’ 

Dorpsbelangen heeft een nieuw bestuur !

Even voorstellen, van links naar rechts: Petra Klamer (secretariaat), Henriëtte Sabajo-Hagg (voorzitter) en Joep Trijbels (penningmeester)

uitnodiging

Woensdag 23 maart 20:00 ledenvergadering in Party Centrum Finnewold.

Met frisse start gaan we de komende ledenvergadering de doelen bepalen voor de komende tijd! Dus zorg dat je erbij bent en beslis en denk mee: 

* Wat is nodig,

* Wat mis je, 

* Wat is belangrijk voor Finsterwolde

Ben je 18 jaar of ouder en nog geen lid? Meld je dan gauw aan via de website van de vereniging: https://www.dorpsbelangen-finsterwolde.nl of per mail: info@dorpsbelangen-finsterwolde.nl

Als je je ideeën tevoren wilt doorgeven kan dat ook via de website van de vereniging of per mail. Zo niet dan kan dit ook nog op de vergadering zelf. Dus: meedenkers meer dan welkom!

Alvast bedankt voor het meedenken en/of jullie betrokkenheid!       

Namens het nieuwe bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde

Petra Klamer (secretaris)

Henriëtte Sabajo-Hagg (voorzitter)             

Joep Trijbels (penningmeester)

Elk dorp een eigen boomgaard

Interessant initiatief in Zeeland: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14403446/elk-dorp-een-eigen-boomgaard-het-liefst-willen-alle-dorpen-er-morgen-een

Dit zou ook een idee kunnen zijn voor de dorpen in Groningen, zeker in het Oldambt.

Over twee jaar moet het zover zijn. Dan heeft iedere dorp op Schouwen-Duiveland een eigen boomgaard. Beheerd en onderhouden door dorpsbewoners zelf. De eerste van in totaal zestien boomgaarden werd vandaag geplant in Ellemeet.

bomenplanten in Zeeland

Oude fruitsoorten

Het idee voor de boomgaarden is afkomstig van Landschapsbeheer Zeeland. Die heeft de droom om ieder dorp in Zeeland te voorzien van een eigen boomgaard, met alleen oude bijna uitgestorven fruitsoorten (hoogstamfruitbomen). Daarnaast moeten de boomgaarden de biodiversiteit bevorderen en insecten als bijen een steuntje in de rug geven. De wens om heel Zeeland te voorzien is op een laag pitje gezet, maar Schouwen-Duiveland is een mooi begin.

Een mega industrieterrein nabij Meeden/Westerlee? een opmerkelijk pleidooi tegen!

Een mega industrieterrein nabij Meeden/Westerlee? Bestuurders blijken voor de zoveelste keer weinig oog te hebben voor de cultuurhistorische waarde van de Graanrepubliek | opinie

door onze plaatsgenoot Harm Evert Waalkens

De plannen voor een mega industrieterrein in een van de oudste polders van de Graanrepubliek, laten zien dat de oproep van Frank Westerman, „Verkloot dit gebied niet”, aan dovemansoren is gericht, stelt Harm Evert Waalkens.

En weer krijgt het weidse Oldambt een dreun: plannen voor een mega industrieterrein van 500 tot 750 hectare nabij Meeden/Westerlee. Nota bene in een van de oudste polders. Alsof de dorpen in het gebied al niet genoeg hebben te verstouwen.

Toen Frank Westerman, auteur van de bestseller De Graanrepubliek, vorig jaar het Oldambt weer eens bezocht, kon hij het niet laten politieke bestuurders te wijze op het unieke van het gebied. Plannen voor windmolens, zonneparken en industrieterreinen moeten het Oldambt bespaard blijven, vond hij.

In Dagblad van het Noorden tekende de verslaggever zijn noodkreet op: „Schoonheid is onbetaalbaar. De Graanrepubliek is cultureel erfgoed. Wees er trots op. Dat geef je niet weg voor een paar centen. Verkloot het gebied niet.”

Een van de oudste polders

Zijn oproep blijkt tegen dovemansoren te zijn gericht. Want de provincie Groningen en de gemeenten Oldambt, Veendam en Midden-Groningen willen de polder tussen de dorpen Meeden en Westerlee inrichten voor bedrijven. Het is een van de oudste polders van het Oldambt (1665).

Megazonnepark van Ommelander Ziekenhuis en PowerField komt er niet

RTV Noord: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/893369/megazonnepark-van-ommelander-ziekenhuis-en-powerfield-komt-er-niet-update

Het plan voor een megazonnepark tussen Winschoten en Bad Nieuweschans kan de prullenbak in. De gemeenteraad van Oldambt heeft zwart op wit gezet dat in de Ulsderpolder geen zonnepanelen neergelegd mogen worden. Daar zou het park moeten verrijzen

Rood kruis

Maar dat plan is mislukt. De gemeenteraad heeft bepaald waar wel en waar geen zonneparken mogen komen. De Dollardpolders blijven hoe dan ook vrij van panelen, dat geldt ook voor de Ulsderpolder. Dat is de plek waar het megazonnepark zou moeten komen. Op een kaartje van de gemeente is op die plek een rood kruis te zien

Wat dat precies betekent, is nog even de vraag. Het is in elk geval niet zo dat PowerField met precies dit plan bij een andere gemeente aanklopt. Het OZG staat namelijk in de gemeente Oldambt. ‘De focus blijft wat dit betreft liggen op Oldambt. Misschien dat er na de verkiezingen van maart partijen zitten die dit plan wel zien zitten.’

Oproep

 Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde

Beste dorpsgenoten,

de afgelopen twee jaren hebben we vanwege Coronabeperkingen onze leden steeds via ledenbrieven per e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, omdat vergaderen niet mogelijk was. Dat is nog steeds zo.  We hebben daarom in december onze leden het volgende gemeld:

Als bestuur willen wij binnenkort allen terugtreden. Enkelen van ons zijn na 8 jaar inzet (de maximale termijn) voor het bestuur niet meer herkiesbaar.Bovendien zijn enkele bestuursleden verhuisd in het afgelopen jaar. 

Wij vragen daarom nu om kandidaten voor een totaal nieuw bestuur van onze vereniging.

We hebben daarom een oproep gedaan voor nieuwe energieke belangstellenden om zich nu te melden als kandidaat. Daar is helaas geen reactie op gekomen.

Daarom richten we ons nu tot alle inwoners van het hele dorp.

Wilt u zich kandidaat stellen of reageren op dit voorstel? Laat het ons dan weten. 

Als er voldoende kandidaten zijn kunnen we proberen als vereniging een nieuw bestuur te kiezen en te installeren. En onze taken daarna overdragen aan een nieuw team. 

Wie meldt zich aan??

met vriendelijke groet,

Arie van Drongelen, voorzitter

Richard Goet, secretaris.

Vrijwilligers gezocht voor uitdeelactie Plan Boom

Logo

Vrijwilligers gezocht voor uitdeelactie Plan Boom

Draag bij aan een groenere gemeente Eemsdelta!

Plan Boom staat voor de aanplant van miljoenen bomen en struiken in heel Nederland. Landschapsbeheer Groningen draagt bij door het organiseren van zogenaamde Plantcampagnes. Dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Eemsdelta hun tuinen en erven vergroenen door de aanplant van inheemse bomen en struiken.Wij zoeken hulp bij het bundelen en labelen van de planten die mensen besteld hebben. Je doet dit in gezelschap van mede-vrijwilligers, bij ons in Hoogkerk en onder begeleiding van een medewerker van LBG. Uiteraard onder genot van een goede kop koffie met wat lekkers en ook de lunch wordt geregeld. Samen gaan we alle planten voorzien van een label en bundelen we ze per bestelling. Dit gaan we doen in de periode van 10 t/m 20 januari. De verwachting is dat we met 4 à 5 mensen in 2 dagen klaar zijn.Op 21 en 22 januari kunnen de inwoners hun bestelling ophalen bij Groenrijk in Appingedam. Op elk van deze 2 dagen is ook de inzet van een vrijwilliger gevraagd. Je helpt dan bij het uitdelen van het plantmateriaal en het informeren van de inwoners over het sortiment en de aanplant.Heb je één of meerdere dagen tijd om te komen helpen? Meld je dan aan bij Jelinda van den Hoven

(j.van.den.hoven@landschapsbeheergroningen.nl). 


Facebook iconInstagram iconTwitter iconLogo

‘Courtisane’ van Schout bij Nacht zaterdag 6 november in de kerk in Finsterwolde

De theatermakers van ‘Schout bij Nacht’ presenteren: Courtisane. Een eigentijdse muziektheatervoorstelling over het leven en vooral het werk van de Franse schrijfster: Louise Labé. Louise was een tomboy, feministe avant-la-lettre, belle rebelle en een courtisane. Ze beschreef haar intense hunkering naar liefde in vurige sonnetten. De monumentale orgel van de Stefanuskerk zal weer eens klinken!

De voorstellingen van Schout bij Nacht worden wel hilarische tragedies genoemd. Want hoe beroerd het leven ook zijn kan, er valt ontzettend veel te lachen. Een levenselixer van jewelste!

Finsterwolde Zaterdag 6 november is de voorstelling om 19:00 en 20:30 uur te zien in de kerk in Finsterwolde (C.G. Wiegersweg 1). Kaarten kosten €10,00 per stuk en zijn te reserveren via info@schoutbijnacht.nl.

Komt allen tezamen!

Malve Dau
+31 6 2814 4320

 ZielenZaken – Malve Dau
Retraitehuis Bloeiplaats