Gemeenteraad Oldambt wil mening bevolking horen over sportvelden

Dvh Noorden: Gemeenteraad Oldambt wil mening bevolking horen over welke sportaccommodaties moeten sluiten en welke niet

De gemeente Oldambt wil met de sluiting van zwembad(en) en sporthal(len) een noodzakelijke structurele bezuiniging van een half miljoen euro realiseren. Hoe die bezuiniging er precies uit zal zien is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Na verkennende gesprekken met de gemeenteraad is er veel onrust ontstaan. Wethouder Erich Wünker betreurt dat. Volgens hem is er nog niets definitief. Lees meer over Oldambt 

„Wij vinden het heel vervelend dat dit zo is gelopen. Vooral omdat we heel goed snappen hoe dit mensen van dichtbij raakt. In de eerste plaats natuurlijk het personeel en de gebruikers van zwembad en sporthal De Hardenberg. Voor hen spijt het ons bijzonder dat zij nu in deze onzekerheid zijn beland.” 

Volgens Wünker is het lastige dat de gemeente nog niet kan spreken over oplossingen of vooruitzichten op langere termijn omdat nog niet precies bekend is hoe de besluitvorming uitpakt. „Wat ik wel weet is dat we het proces zorgvuldig willen vervolgen. De afgelopen periode is er op ambtelijk niveau met allerlei personen en partijen gesproken, in de aanloop naar het collegeadvies. Daarnaast wil de raad graag de mening van inwoners horen over de voorgenomen bezuinigingen, alvorens tot besluitvorming over te gaan.” 

Beeldvormende raadsbijeenkomst op 7 september 

De beeldvormende raadsbijeenkomst over de voorgenomen bezuiniging op de zwembad(en) en sporthal(len) staat voor woensdag 7 september gepland. Locatie en tijdstip worden nog nader bekend gemaakt. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van dit besluit wil de gemeenteraad tijdens die raadsbijeenkomst zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. 

Inspreker 

Wie zijn zegje wil doen kan zich tot en met maandag 5 september aanmelden via  griffie@gemeente-oldambt.nl. Iedereen die zich als inspreker aanmeldt voordat het college een besluit over het raadsvoorstel heeft genomen, krijgt het raadsvoorstel ongeveer 14 dagen voor de bijeenkomst digitaal toegestuurd. Insprekers die zich later melden, kunnen op verzoek ook alsnog het raadsvoorstel digitaal toegezonden krijgen. Ook kan informeel worden gesproken met de raadsleden. 

Na de beeldvormende raadsbijeenkomst vindt er nog een raadsvergadering met oordeelsvormend blok en besluitvormend blok plaats. Afhankelijk van de resultaten van 7 september kunnen er eventueel nog tussenstappen worden ingebouwd. 

Verschillende opties om deze bezuiniging te realiseren 

Het college van burgemeester en wethouders neemt eind augustus een besluit over het voorstel dat zij aan de gemeenteraad gaat doen over de invulling van de bezuiniging van een half miljoen euro op sport. Er zijn verschillende opties om deze bezuiniging te realiseren. Sluiting van  mfc De Hardenberg (zwembad en sporthal) is een van deze opties. 

RTV Noord: Nieuw initiatief: Kikkerpoel

Kikkers, salamanders en een ‘klein krokodilletje’ in mislukt zonnepark Finsterwolde

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/933181/kikkers-salamanders-en-een-klein-krokodilletje-in-mislukt-zonnepark-finsterwolde

In plaats van zonnepanelen komen er kikkers, salamanders en, als het aan eigenaar Harm-Evert Waalkens ligt, misschien zelfs wel een krokodil op het stuk grond achter de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Nu er definitief een streep is gezet door ‘zijn’ zonnepark wil Waalkens meer natuur creëren op het terrein.’We hadden zomertarwe ingezaaid in dit stuk grond’, legt Waalkens uit, ‘maar dat was verzopen, door de leegte hier, zeg maar. Toen dacht ik: ‘als ik nu een gat graaf, dan heb ik grond en dan kan ik die gebruiken om die leegtes op te vullen.’

‘Gewoon genieten’

Waalkens vertelt dat dat graven hem een ‘brainwave’ opleverde. ‘Wat zal ik met dat gat doen? Ik maak er een kikkerpoel van! Dan doe ik er kikkers in en salamanders en misschien komt er ook wel een klein krokodilletje in’, grapt Waalkens. ‘Ik heb er geen verstand van en dat wil ik ook niet hebben, ik ga hier gewoon genieten.’

‘Deze herfst ga ik alles verder egaliseren’, vervolgt Waalkens. ‘We hadden nog wat grond en daar hebben we een dijkje van gemaakt met een mooi bankje erop. Dan kunnen we straks helemaal over de polder kijken. En mochten hier ooit nog een keer zonnepanelen komen, dan kunnen we daar overheen kijken.’

‘Geen goedmakertje’

Over die zonnepanelen is veel te doen geweest. Toen in 2017 geruchten rondgingen dat er wellicht een zonnepark zou herrijzen op het stuk grond van Waalkens, kwamen bewoners van de H. J. Siemonsstraat in verweer. Ze vonden een bondgenoot in de gemeenteraad, waar de meerderheid een voorstel accepteerde waarin stond dat de raad ‘nu en in de toekomst’ niet mee zou werken aan de komst van dat park.Dit stond haaks op wat het college van burgemeester en wethouders wilde, dat was juist een voorstander van het park. Maar, door de beslissing van de raad kwam de kwestie bij de rechter terecht. Die oordeelde in mei 2021 in het voordeel van de bewoners en de gemeenteraad. Omdat ontwikkelaar NaGa Solar niet in hoger beroep ging, was de komst van het zonnepark definitief van de baan. Een tegenvaller voor Waalkens.’Het is een beetje een debacle geworden’, blikt Waalkens terug op de roerige tijd. ‘Ik ben er niet gefrustreerd over, maar ik vind het wel een gemiste kans.’ De komst van de kikkerpoel en het bankje zijn niet bedoeld om sorry te zeggen. ‘Het is geen goedmakertje ofzo. En die rebellie in het dorp, dat waren ook maar een paar mensen.’ 

Geen speelplek

Waalkens nodigt een ieder uit om op het bankje ’tot bezinning te komen en te genieten van het mooie Oldambt.’ Maar, zegt hij erbij, het moet geen speelplek of stortplaats worden. ‘De natuur moet hier gewoon zijn gang kunnen gaan en iedereen moet hier van kunnen genieten.’ 

112-nieuws: Autobrand in Finsterwolde

RTV NOORD: 03.01uur: Auto brandt uit aan Hoofdweg in Finsterwolde

De auto brandde volledig uit

De brandweer kreeg rond 3:00 uur de melding van een autobrand aan de Hoofdweg in Finsterwolde. Bij aankomst stond het bestelbusje al volledig in lichterlaaie. De brandweer kon dan ook niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.

Dorpsbelangen Finsterwolde heeft begrip voor opvang vluchtelingen, maar zit ook met zorgen

RTV Noord: Dorpsbelangen Finsterwolde heeft begrip voor opvang vluchtelingen, maar zit ook met zorgen

‘We werden er wel mee overvallen, het gaat allemaal zo snel’, zegt voorzitter Henriëtte Sabajo-Hagg van Dorpsbelangen Finsterwolde over het besluit van de gemeente Oldambt om zestig vluchtelingen op te vangen in sporthal De Hardenberg in het dorp.Het gaat om crisisopvang voor veertien dagen, om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het besluit werd donderdag bekend, de opvang start deze vrijdag al. Donderdagavond werden dorpsbewoners door de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bijgepraat.

‘Waarom juist in De Hardenberg?

Volgens de voorzitter van Dorpsbelangen ‘is er wel begrip’ voor het besluit van de gemeente, maar zijn er ook zorgen. Sabajo-Hagg: ‘De belangrijkste vragen gingen over veiligheid. Waarom moet het juist in De Hardenberg? Daar is ook een zwembad, er is een bieb. Gaan dingen dan niet door elkaar lopen, waardoor mensen zich wat minder veilig gaan voelen?”Ik dacht eerst dat het om Oekraïners ging, maar dat is niet het geval. Het is juist een mix, het kunnen ook Syriërs of Afghanen zijn. Zowel gezinnen als alleenstaanden’, zegt Sabajo-Hagg. ‘Er bestaan huisregels voor de mensen die opgevangen worden, is ons duidelijk geworden. Die zouden wat aangescherpt kunnen worden. Mogelijk krijgen ze ook hun eigen terras, aan de achterkant van het gebouw.’

IJsje kopen in het dorp

Volgens Sabajo-Hagg heeft het COA benadrukt dat de vluchtelingen die de komende twee weken in de sporthal opgevangen worden, vooral behoefte hebben aan rust. ‘Er wordt ook gezorgd voor begeleiding van volwassenen en kinderen. En juist als de kinderen worden beziggehouden, geeft dat ontzettend veel rust aan de ouders. Dan kunnen ze een beetje tot zichzelf komen en dan is het niet zo dat ze overal en nergens heen gaan.”Natuurlijk kunnen ze even ergens iets gaan kopen, dat kan. Ze kunnen ook in De Hardenberg een ijsje kopen, maar het is niet de bedoeling dat ze daar uitgebreid gaan zitten. Daar hebben ze gewoon hun eigen locatie voor.’

Biomassa-installatie bij zwembad Finsterwolde mag niet in gebruik worden genomen

DVH Noorden: Rechtbank in Groningen: biomassa-installatie bij zwembad Finsterwolde mag niet in gebruik worden genomen. ‘Gezondheid belangrijker dan geld’

RTV NOORD: Marco Grimmon:

De biomassa-installatie in Finsterwolde blijft uit staan. Eigenaar Energy Outsourcing Solutions (EOS) wil dat de installatie per direct weer in bedrijf wordt genomen, maar daar is de rechter voor gaan liggen.De rechter wil namelijk eerst de uitspraak van een andere zaak afwachten, voordat hij een knoop doorhakt over dit specifieke voorstel.

Biomassa-installatie

In de gemeente Oldambt staan twee biomassa-installaties, een in Winschoten en een in Finsterwolde. Uit beide is de stekker getrokken, omdat de uitstoot schadelijk is voor omwonenden. In de installaties werden houtsnippers verbrand, om vervolgens met de warmte die ontstaat de naastgelegen zwembaden te verwarmen. Maar de verbranding zorgde voor veel rook. Uit meerdere, onafhankelijk metingen bleek dat de uitstoot onder andere de grenzen van fijnstof en koolmonoxide overschrijdt. Reden voor de gemeente Oldambt om de installaties te sluiten en uiteindelijk zelfs het contract met eigenaar EOS te ontbinden. EOS is het daar niet mee eens en trekt de onderzoeksresultaten in twijfel. Sterker nog: het bedrijf wil dat in elk geval de installatie in Finsterwolde weer aan moet. Omdat Oldambt daar niet in mee wilde gaan, sleepte EOS de gemeente voor de rechter.

Langer wachten

Maar de rechter gaat niet mee in het verzoek van EOS. Reden: er loopt nog een andere rechtszaak die met dit onderwerp te maken heeft, namelijk die over het ontbonden contract. Ook daarover heeft EOS een zaak aangespannen tegen de gemeente Oldambt. De zaak dient pas in juni en de rechter wil niet voor de troepen uitlopen. Wordt Oldambt bij de rechtszaak over het ontbonden contract in het gelijk gesteld, dan gaan de biomassa-installaties in Oldambt nooit meer roken. Wordt EOS in het gelijk gesteld, en heeft Oldambt dus tegen de regels in het contract ontbonden, dan gaat de rechter zich nogmaals buigen over het wel of niet opnieuw aanzetten van de installaties.

Gaan de omstreden biomassa-installaties in Oldambt weer roken? Zorgelijk, ook voor ons Dorp!

Immers woningen, school, sportveld en gezondheidscentrum ook hier vlakbij!

RTV Noord bericht: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/907200/gaan-de-omstreden-biomassa-installaties-in-oldambt-weer-roken

De biomassa-installatie in Finsterwolde moet weer aangezet worden, vindt eigenaar Energy Outsourcing Solutions (EOS). De gemeente Oldambt wil daar niet aan meewerken, omdat de uitstoot boven de norm is en voor gezondheidsklachten zorgt.

Oldambt sloot beide installaties in haar gemeente, omdat uit meerdere onafhankelijke onderzoeken bleek dat de uitstoot consequenties kan hebben voor de gezondheid. Tegen het zere been van EOS. Zij noemt die resultaten ‘ongeloofwaardig’. En dus troffen beide partijen elkaar dinsdag in de rechtbank. 

Wat is er aan de hand?

In de gemeente Oldambt staan twee biomassa-installaties: één in Winschoten en één in Finsterwolde. Beide staan dus op dit moment uit, maar waren aangesloten op zwembaden. In de installaties werden houtsnippers verbrand en op die manier werden de zwembaden verwarmd. De installatie in Finsterwolde staat op een wat meer afgelegen plek, die in Winschoten middenin een woonwijk. De rook die door de verbranding ontstond, zorgde voor klachten bij omwonenden. Er volgen twee onderzoeken. Beide onderzoeken concluderen dat de uitstoot gevolgen kan hebben voor de gezondheid van omwonenden. Er wordt bijvoorbeeld tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uitgestoten dan is toegestaan. De installaties worden daarom op 19 november 2019 gesloten, ongeveer een jaar later verbreekt Oldambt het contract met EOS. 

Gevoelig onderwerp

De installaties staan op dit moment ongeveer 2,5 jaar uit en omwonenden vertellen dat hun gezondheidsklachten, zoals hoesten en last van de longen, zijn verdwenen. De vraag is nu wat er gaat gebeuren. EOS wil dat de installatie in Finsterwolde weer in gebruik wordt genomen. Die in Winschoten uiteindelijk ook, maar dat ligt volgens het bedrijf op dit moment te gevoelig.

Volgens EOS ligt het in Finsterwolde niet gevoelig, want: ‘Omwonenden daar hebben nooit geklaagd over de installatie.’ Onzin, claimt de gemeente Oldambt. ‘Er liggen zowel klachten van de nabijgelegen school als van de voetbalvereniging.’ 

Dorpsbelangen heeft een nieuw bestuur !

Even voorstellen, van links naar rechts: Petra Klamer (secretariaat), Henriëtte Sabajo-Hagg (voorzitter) en Joep Trijbels (penningmeester)

uitnodiging

Woensdag 23 maart 20:00 ledenvergadering in Party Centrum Finnewold.

Met frisse start gaan we de komende ledenvergadering de doelen bepalen voor de komende tijd! Dus zorg dat je erbij bent en beslis en denk mee: 

* Wat is nodig,

* Wat mis je, 

* Wat is belangrijk voor Finsterwolde

Ben je 18 jaar of ouder en nog geen lid? Meld je dan gauw aan via de website van de vereniging: https://www.dorpsbelangen-finsterwolde.nl of per mail: info@dorpsbelangen-finsterwolde.nl

Als je je ideeën tevoren wilt doorgeven kan dat ook via de website van de vereniging of per mail. Zo niet dan kan dit ook nog op de vergadering zelf. Dus: meedenkers meer dan welkom!

Alvast bedankt voor het meedenken en/of jullie betrokkenheid!       

Namens het nieuwe bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde

Petra Klamer (secretaris)

Henriëtte Sabajo-Hagg (voorzitter)             

Joep Trijbels (penningmeester)

Elk dorp een eigen boomgaard

Interessant initiatief in Zeeland: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14403446/elk-dorp-een-eigen-boomgaard-het-liefst-willen-alle-dorpen-er-morgen-een

Dit zou ook een idee kunnen zijn voor de dorpen in Groningen, zeker in het Oldambt.

Over twee jaar moet het zover zijn. Dan heeft iedere dorp op Schouwen-Duiveland een eigen boomgaard. Beheerd en onderhouden door dorpsbewoners zelf. De eerste van in totaal zestien boomgaarden werd vandaag geplant in Ellemeet.

bomenplanten in Zeeland

Oude fruitsoorten

Het idee voor de boomgaarden is afkomstig van Landschapsbeheer Zeeland. Die heeft de droom om ieder dorp in Zeeland te voorzien van een eigen boomgaard, met alleen oude bijna uitgestorven fruitsoorten (hoogstamfruitbomen). Daarnaast moeten de boomgaarden de biodiversiteit bevorderen en insecten als bijen een steuntje in de rug geven. De wens om heel Zeeland te voorzien is op een laag pitje gezet, maar Schouwen-Duiveland is een mooi begin.