Beste leden van Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde. Graag willen we u informeren over de ontwikkelingen in ons dorp.

Bestuurswijziging: Nelleke Bouman-Hulshoff is afgetreden als bestuurslid, ze heeft daarover een verklaring afgelegd in de gemeenteraad ( zie ook de website van Dorpsbelangen). We zijn op zoek naar belangstellenden om het bestuur te versterken.

Vergaderproblematiek: Ivm de huidige Corona beperkingen willen we voorlopig liever nog geen ledenvergadering bijeenroepen. Een deel van het bestuur en van de leden valt immers door de hoge leeftijd in de risicogroep, waardoor gevaar voor besmetting bestaat. Wij achten de verantwoordelijkheid te groot. Er zijn geen dringende redenen om met een grote groep samen te komen in een zaal, die wellicht onvoldoende geventileerd kan worden. 

Stand van zaken zonnepark beroepsprocedure: De initiatiefnemer NAGA Solar heeft in mei besloten in beroep te gaan tegen het weigeringsbesluit van de gemeenteraad. Onze gemeente en belangengroepen moeten dit besluit verdedigen voor de bestuursrechter.

Glasdraad: Er is een initiatief voor de aanleg van glasvezelkabels. Daardoor wordt  de bereikbaarheid via internet van ons dorp en omliggende woningen en bedrijven in de polder enorm verbeterd. De firma Glasdraad is nu al bezig met een campagne om voldoende deelnemers te vinden zodat het project van start kan gaan. Alle inwoners hebben een brief ontvangen met informatie. Wij staan achter deze ontwikkelingen die voor ons dorp van groot belang lijken. Meld u aan, het plan kan alleen doorgaan als er voldoende deelnemers zijn.

Speelveldje op de Siemonsstraat: Is gereed en is nu bespeelbaar. We willen nog graag wat aanvullingen verzorgen: doelpalen en een betegeld gedeelte met wat bankjes.

De besprekingen met de Cruyff Foundation zijn door de coronacrisis vertraagd geraakt maar zullen weer hervat worden. Hopelijk kan daarna de inrichting van het speel- en ontmoetingsveld verder worden ontwikkeld en gebouwd. Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers om mee te denken.

Partycentrum: Er zijn mogelijkheden om de exploitatie voort te zetten. informatie over de toekomst daarvan hebt u enkele weken geleden ontvangen.

Biomassaverbrander: De gemeente heeft twee van deze installaties stilgelegd omdat ze veel stank gaven en er te veel koolmonoxide uitgestoten werd!  Een ervan staat bij ons zwembad. Wij zijn van mening dat opnieuw opstarten onverantwoord is, er zijn te grote risico’s voor de volksgezondheid. De installatie in ons dorp staat immers vlak bij de school, sportzaal/zwembad en het gezondheidscentrum!

Verkeersoverlast: Die is er nog steeds. Vooral op de Hoofdweg en de Wiegersweg.  Enorme vrachtwagens en trekkers denderen nog altijd door ons dorp met te hoge snelheid. Gevaarlijk en zeer storend. We willen graag een rondweg om ons dorp om het centrum te ontlasten. Er volgt binnenkort een gesprek met het loonbedrijf fa Boven van de Goldhoorn. We willen graag samen met Oostwold, Midwolda, de gemeente Oldambt en de provincie komen tot de aanleg van een rondweg. Een werkgroep heeft al een goed plan bedacht.

Oprichting Bewoners Organisatie Oldambt  BOO: BOO is van mening dat Oldambt een breed van onderop gedragen huurdersorganisatie nodig heeft. Het lidmaatschap van de BOO is gratis. Dit is interessant voor bewoners van huurwoningen in ons dorp.  zie www.bewonersorganisatie-oldambt.nl

Oproep aan de leden:  We zijn benieuwd naar nieuwe ideeën en wensen voor ons dorp. Meld ze bij ons aan, uw wensen voor nu of voor de toekomst om ons dorp beter te maken of voorstellen om bestaande problemen aan te pakken. 

Er is veel nodig om ons dorp beter te maken. Daarvoor hebben we uw hulp nodig in een werkgroep of actiegroep.

Geef een reactie