Wij ontvingen heden het bericht. Maandag 30 november jl. is Ruud Weijdeveld plotseling overleden. 

Hij woonde in Zwolle, maar was een man die voor ons gebied en ons dorp veel heeft betekend.

Veel onderzoek heeft hij gedaan naar het communistisch verzet in de tweede wereldoorlog.

Ruud was oprichter en voormalig voorzitter van de Geert Sterringa Stichting. Met grote inzet en gedrevenheid heeft hij jarenlang onderzoek verricht naar de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het noorden van ons land. Daarbij heeft hij er mede voor gezorgd dat het communistisch verzet tegen het fascisme en de nazi-bezetter vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog erkenning heeft gekregen. 

Hij zal zeer worden gemist.

voor informatie over de Geert Sterringastichting: https://www.geertsterringastichting.nl

Geef een reactie