Dorpsvisie 2017

Finsterwolde, een dorp met een rijke historie en een mooie toekomst. Maar voor die mooie toekomst moeten we samen serieus aan de slag. Aan de slag om onze voorzieningen te behouden, om sociale verbinding te versterken, om Finsterwolde een vitaal dorp te laten zijn waar plek is voor iedereen. Een dorp waar je wil gaan wonen en waar je wil blijven wonen. Samen aan de slag, want Finsterwolde blijft niet vanzelf mooi.

Finsterwolde blijft niet vanzelf mooi. Er is werk aan de winkel. Welke elementen vinden we belangrijk en moeten bewaard worden? Wat ervaren we als knelpunt en willen we in de komende jaren oplossen? Met dit visiedocument laten we zien waar we als dorp over 10 jaar willen zijn. 

 • Actiepunten: Opzetten sociaal zorgsysteem
 • Opzetten 24-uur bereikbaar zorgpunt
 • Uitbreiden buurt-app 
 • Dorpsgenoten enthousiasmeren om zich als vrijwilliger in te zetten voor mede dorpsgenoten
 • Vrijwilligerswerk begeleiden en faciliteren
 • Snel Internet in binnen- en buitengebied
 • Vrijwilligerswerk begeleiden en faciliteren
 • Stimuleren toerisme
 • Artist in residence in De Graanhof
 • Stimuleren projecten op gebied kunst en cultuur

Finsterwolde is vanouds een inspirerende omgeving, geliefd bij kunstenaars en kunstliefhebbers. De heropening van de voormalige Galerie Waalkens stimuleert de komst van kunstliefhebbers. In de Graanhof is ruimte voor kunstenaars om een periode te wonen en te werken (artist in residence). Door projecten op het gebied van kunst en cultuur te organiseren en te stimuleren, weten steeds meer  bezoekers Finsterwolde te vinden. Bovendien is de mooie omgeving rond het dorp met diverse fiets- en wandelroute-tes interessant voor toeristen. Dit alles heeft ook positieve gevolgen voor ondernemers in het dorp, zoals horeca, winkels en bed & breakfasts

Wonen

In het dorp moet plek zijn voor iedereen; van jong tot oud. Dit betekent dat er voldoende huur- en koopwoningen zijn voor alle bevolkingsgroepen. Met name voor jonge Finsterwolders die in het dorp willen blijven wonen en voor ouderen – hier geboren en getogen of nieuwkomers – die lang thuis willen blijven wonen. 

 • Meer betaalbare woningen voor starters 
 • Meer levensloopbestendige woningen
 • Uitbreiding Graanhofproject 
 • Meer woningen voor ouderen en alleenstaanden 

Sociaal zorgsysteem 

Door elkaar te helpen maken we van Finsterwolde een zorgzaam dorp waar mensen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen zonder eenzaam te worden. Het is dan wel belangrijk dat hulpvragen zichtbaar zijn, zodat er ook daadwerkelijk hulp kan worden geboden. Dit kunnen allerlei vragen zijn; van een boodschapje doen tot een wekelijkse wandeling, van hulp in de tuin tot het regelen van vervoer. Met het opzetten van een sociaal zorgsysteem wordt alles op gebied van zorg samengebracht; de vraag van  bewoners wordt hier aan het aanbod van vrijwilligers gekoppeld van.

Finsterwolde, een dorp met een roerige geschiedenis die teruggaat tot de 13e eeuw. Tot de 18e eeuw een vissersdorpje aan zee, geteisterd door overstromingen. Door de grote inpolderingen veranderde het gebied langzamerhand in een landbouwgemeenschap waar de herenboeren een steeds dominantere positie kregen. Vanaf het einde van de 19e eeuw leidde dit tot protesten en de opkomst van het communisme. De 20e eeuw wordt getekend door de politieke verhoudingen en daaruit volgende confrontaties. Nu staat Finsterwolde bekend als rustig dorp waar het goed toeven is. Zoals veel plattelandsdorpen staat Finsterwolde voor diverse uitdagingen om ook in de toekomst een vitaal en levend dorp te blijven met plek voor iedereen. 

Actiepunten: 

Het Graanhofproject is een ecologisch verantwoord woonconcept met een sterke sociale binding tussen de bewoners. Het doel is om zo duurzaam mogelijk te leven waarbij het noaberschap vanzelfsprekend is. De woningen bestaan uit zeshoekige modules die gekoppeld kunnen worden. De bewoners hebben allemaal een eigen woning (koop of huur) en daarnaast is er ruimte voor bijvoorbeeld een gemeenschappelijke moestuin of hobbyruimte. Het Graanhofproject is bedoeld voor alle leef- tijdscategorieën, omdat de mix van leeftijden belangrijk is voor de bestendigheid van het concept. 

Duurzaamheid 

Finsterwolde werkt samen met de Energie Coöperatie Oldambt. De coöperatie zet zich in voor kleinschalige energie-initiatieven die passen bij de grootte van het dorp. De coöperatie geeft informatie over energie en biedt inwoners hulp op allerlei gebieden van duurzaamheid, zoals alternatieve energieopwekking, isolatie en warmte-pompen. 

Actiepunten: 

 • Uitbreiding activiteiten energie coöperatie 
 • Groene energie betaalbaar maken voor iedereen

Verkeer

Het dorp is een veilige plek voor bewoners en bezoekers. In het dorp is sprake van een 30km zone die door al het verkeer wordt gerespecteerd. Het dorp wordt ontlast door een rondweg voor doorgaand (vracht)verkeer, waardoor sluiproutes verdwijnen. De inrichting van de infrastructuur is overzichtelijk, past bij het landelijke karakter van het dorp en biedt veilige ruimte voor zowel fietsers, wandelaars en gemotoriseerd verkeer. 

Actiepunten: 

 • Rondweg om dorp aanleggen 
 • Instellen 30km zone in dorp
 • Inrichting infrastructuur overzichtelijk en veilig 
 • Infrastructuur past bij een plattelandsdorp
 • Lage lantaarnpalen, bomenrijen zijn hersteld

Karakter

Finsterwolde heeft een rijk verleden met talloze monumentale gebouwen en veel groen; een agrarisch dorp met allure. Dit statige karakter willen we behouden en het liefst versterken. Het dorp ziet er netjes en verzorgd uit, het Harm Luppenspark is dichtgegroeid en netjes onderhouden. Verwaarloosde panden worden gerestaureerd of zo snel mogelijk opgeruimd. 

Actiepunten: 

 • Het Harm Luppenspark is volgroeid en wordt onderhouden 
 • Vervallen panden opgeruimd 
 • Het dorp is netjes en verzorgd
 • Afbraakterreinen krijgen nieuwe bestemming
 • • Vanuit dorp doorkijk naar de landerijen achter het dorp 

Sociaal

In Finsterwolde is plek voor iedereen. Zorgzaamheid staat hoog in het vaandel. Dorpsgenoten zetten zich voor elkaar in zodat iedereen zich thuis voelt en in het dorp kan blijven wonen zolang hij/zij dat wil. Jongeren worden ondersteund en actief betrokken bij het dorpsleven, waardoor ze zich verbonden voelen met het dorp. Er wordt een sociaal opvangsysteem opgezet om de verschillende facet- ten van professionele zorg en noaberschap aan elkaar te verbinden. Door dit alles krijgt het dorp een sterke sociale samenhang. Het dorp blijft leefbaar en aantrekkelijk door voorzieningen zoals winkels, bibliotheek, dorpshuis en zwembad. Door een snelle internetverbinding verdwijnen afstanden en kan iedereen optimaal gebruikmaken van het internet.