BUURTAPP: Ook in ons dorp ontstaan initiatieven om de buurt veiliger te maken. Dat kan b.v. door het opstarten van een buurtapp. De Wiegersweg en de buurt rond de kerk is daar als eerste mee begonnen.
Wat je kan doen als je dit ook wilt met jouw buurt/straat is een beheerder van de app aanstellen en de buurtbewoners vragen om mee te doen. De deelnemers moeten een mobiele telefoon hebben. Vraag zonodig hulp via Dorpsbelangen. Meld het aanmaken van een buurtapp bij Dorpsbelangen, dan kunnen er bordjes besteld worden die aankondigen dat er in jouw straat app-beveiliging is.
* De politie komt alleen in actie bij een spoedmelding via 112 of bij geen spoed via 0900-8844.
* Laat via een Whatsapp-bericht aan elkaar weten of de politie al is gebeld.
Vaak doet degene dat die een verdachte als eerste signaleert.

Wiegersweg