Dinsdag 17 januari om 16 uur zal in het sportcafé van MFC De Hardenberg een Intentieverklaring worden ondertekend door de burgemeester van de gemeente Oldambt en de voorzitter van Stichting MFC De Hardenberg. Komt allen!!

De gemeente zegt hiermee duidelijk aan te willen geven dat zij de stichting wil ondersteunen en mee wil denken in het openhouden en het behoud van het sportcomplex.

Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. Hoe meer getuigen hoe beter! ZEGT HET VOORT! ZEGT HET VOORT!

UITNODIGING DOOR STICHTING DE HARDENBERG I.O.: INFORMATIEAVOND MET UPDATE BEHOUD DE HARDENBERG EN DE VOORTGANG VAN EVENTUELE OVERNAME VAN MFC DE HARDENBERG DATUM: WOENSDAG 30 NOVEMBER A.S. OM 19 UUR! LOKATIE: SPORTCAFÉ DE HARDENBERG: KOMT ALLEN! KOMT ALLEN! SPORTERS, INWONERS, PERS EN MEDIA

Woensdag 9 november: Halte De Democratie 18.45 uur LAATSTE KANS VOOR DE HARDENBERG OP DE BEGROTING 2023! KOM ALLEMAAL VANAVOND NAAR HALTE DE DEMOCRATIE!! VANAF 18:45 UUR: LAAT JE HOREN! IN DE ZAAL EN ONLINE BEGINT OM 19 UUR!
Woensdag 9 november: Halte De Democratie 18.45 uur

FINSTERWOLDE IN BEWEGING! IN SPORTHAL DE HARDENBERG! ZATERDAG 22 OKTOBER 2022 VAN 11-16 UUR BEWEEGDAG IN DE HARDENBERG VOOR JONG EN OUD, DUS DOE MEE! DOORLOPEND PROGRAMMA MET SPELLEN EN SPORTIEVE UITDAGINGEN VAN JONGERENCENTRUM ‘T SPOOR. DUS KOM MET HET HELE GEZIN GEZELLIG LANGS. BOVENDIEN MAG U UW MENING GEVEN OVER SPORTEN IN DE GEMEENTE OLDAMBT…..DAN GEVEN WIJ GRAAG UW MENING DOOR!

DEZE SPORTIEVE UITDAGINGEN LIGGEN DAN KLAAR, BESCHIKBAAR GESTELD DOOR JONGERENCENTRUM ‘T SPOOR.

WOENSDAGAVOND 28 SEPTEMBER PROTESTEREN WE WEER BIJ HALTE DEMOCRATIE!! KOM ALLEMAAL!!

COLLEGE WIL UITSTEL SLUITING NAAR 1 JULI 2023. MAAR WIJ ZIJN TEGEN SLUITING, GEEN HERHALING VAN AFGELOPEN MAANDEN! WE GAAN VOOR BEHOUD VAN DE HARDENBERG, BEHOUD VAN LEEFBAARHEID VOOR DE 9 VERENIGDE DORPEN!! TOT ZIENS EN HORENS!!

NEEM JE SPANDOEK MEE EN VERZAMEL VANAF 19.15 UUR. START RAADSVERGADERING 20 UUR, MET PLAATS OP DE TRIBUNE EN OVERFLOW IN HARBOUR JAZZCLUB.

NOG MINDER DAN 21 UUR TE GAAN…. TOT ZO DUS, WE ZIJN TROTS OP JULLIE ALLEMAAL!!

OOK ONLINE TE VOLGEN VIA ONDERSTAANDE LINK.

Agenda Oldambt – Raadsvergadering woensdag 28 september 2022 20:00 – 22:30 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Op facebook zien we de eerste scheurtjes al ontstaan van partijleden uit het College/Collectief die zich niet meer kunnen herkennen in wat hun partij aan het doen is….

Fabian Buiter: “Vandaag heb ik het bestuur, de fractievoorzitter en de leden van GBOldambt laten weten dat ik mijn functie als penningmeester neerleg en het lidmaatschap van de partij opzeg. Ik kan en wil het besluit om De Hardenberg in Finsterwolde te sluiten niet verdedigen.”

“Beste mensen, vanavond nog eens de verkiezingscampagne programma van Partij van het Noorden van de afgelopen verkiezingen nagezien, waar ik persoonlijk achter sta…stond. Wanneer je partij een andere koers gaat varen of andere keuze gaat maken, daar heb ik moeite mee, zojuist de stekker eruit moeten trekken, behouden van voorzieningen en dorpshuis en leefbaarheid in de dorpen daar gaat het mij om.”

Martin Doornbos

Beste Fabian en Martin, we snappen jullie teleurstelling in de politiek helemaal en zien dat als steunbetuiging voor onze acties voor Behoud van De Hardenberg!! Dank jullie wel, heel dapper dat jullie kleur hebben bekend… wie volgt….?!

VRIJDAG 23 SEPTEMBER OM 19 UUR VERZAMELEN voor De Hardenberg om met spandoeken onze onvrede te laten zien. Met zoveel mogelijk mensen willen we zo laten zien dat iedereen tegen de sluiting van De Hardenberg is!

Die avond zijn vanaf 19.30 namelijk alle RAADSLEDEN, RAADSADVISEURS EN STATENLEDEN uitgenodigd om een kijkje te nemen in het sportcomplex De Hardenberg. Diverse verenigingen zijn dan bezig en zo laten ook zij zien dat dit sportcomplex niet gesloten mag worden! Laten we samen met de omliggende dorpen tonen dat we achter elkaar staan omdat sportcomplex De Hardenberg open moet blijven! KOM ALLEMAAL en laat je ZIEN!

Naar een gedeeld Facebook bericht van Gertjan Takens die je ook kunt opzoeken en delen met al je vrienden op fb!

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022 VERVOLG BEHOUD DE HARDENBERG IN HALTE DEMOCRATIE, VANAF 19.45 U.

Alle leden van Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde hebben bovenstaande uitnodiging toegestuurd gekregen. Algemene vragen voor de wethouder en technische vragen voor de raadsleden kunnen tot 19 uur naar mij toegestuurd worden via info@dorpsbelangen-finsterwolde.nl

Verder is er een Algemene Leden Vergadering op donderdag 15 september 2022. De agenda is meegestuurd aan alle leden als bijlage bij bovenstaande uitnodiging.

Klik op ‘hier’ (paars) in de tekst om de link naar website gemeente-oldambt te vinden. Hopelijk lukt het u, mogelijk moet u de pagina vervolgens vernieuwen… Best direct te volgen online via website gemeente-oldambt: Agenda Oldambt – Beeldvormende raadsbijeenkomst Extra bijeenkomst sportaccommodaties woensdag 7 september 2022 19:45 – 22:30 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) Succes ermee!

VOORSTEL TOT SLUITING VAN DE HARDENBERG PER 1 JANUARI 2023 IS PER 30 AUGUSTUS 2022 EEN FEIT…!!!

KOM ALLEN OP VOOR BEHOUD VAN DE HARDENBERG!

De Locatie voor bezoekers van de Raadsbijeenkomst op 7 september is: Harbour Club, Havenkade West #3, Winschoten. Aanvang 19:45 uur. U volgt de raadsvergadering dan via een scherm. Alvast bedankt voor uw ondersteuning!! …Zeg het voort!!! De raad zelf vergadert in de Halte democratie (ernaast op #1) en is verder alleen voor de sprekers toegankelijk met één begeleider. De raadsbijeenkomst zal ook online te volgen zijn. ….Zeg het voort!!!

KOM ALLEN NAAR WINSCHOTEN !

7 September 2022 om 19:45 uur!!! Voor BEHOUD van Zwembad/sporthal DE HARDENBERG !! Wij gaan aan tafel bij de Raadbijeenkomst van 7 september. De Locatie is: Harbour Club, Havenkade West 3, Winschoten! Zeg het voort!!!

KOM ALLEN! en laat je stem horen!! We brengen in Finsterwolde ook raamposters langs met oproep om te komen. Hang ze goed zichtbaar op! Dat kan ook op uw auto bijvoorbeeld…

Agenda van de Raadbijeenkomst:

HANG UW RAAMPOSTER GOED ZICHTBAAR OP!

Hier kunt u extra raamposters downloaden en printen !

Kom allen op 7 September 2022 om 19:45 uur naar Winschoten!!

BEHOUD DE HARDENBERG !

KOMT ALLEN NAAR

de Manifestatie bij De Hardenberg ! op VRIJDAG 29 JULI om 11 UUR !!

voor behoud van zwembad en sporthal !

Marieke Arents biedt samen met Finnewold en alle omringende dorpen de petitie aan tot behoud van De Hardenberg !!

Zowel wethouder Wünker als wethouder Engelkens zullen daarbij aanwezig zijn! Evenals RTV Noord en Dagblad van het Noorden.

Zegt het voort!! Zwemmers, sporters, komt allen!

zie ook Facebook pagina: “De Hardenberg blijft” voor updates hierover

BEHOUD ZWEMBAD DE HARDENBERG

6 Juli 2022 had de vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde een Bijzondere vergadering. Met twee agendapunten: eerst het Jeugdhonk en tot slot het zwembad de Hardenberg.Deze vergadering wordt voortgezet met alle dorpen in de omgeving! Hun steunbetuiging is overweldigend met inmiddels meer dan 2500 handtekeningen voor Behoud van zwembad De Hardenberg. Het wordt gehouden op dinsdag 12 juli om 20 uur in Buurthuis Ganzedijk/Hongerige Wolf, Ganzedijk 40, Ganzedijk. Bedoeld voor dorpsbelangen van rondom en scholen en mfc-medewerkers zijn ook uitgenodigd en extra welkom natuurlijk! Jullie mening wordt op prijs gesteld! Het doel is te bespreken welke acties wenselijk zijn en nodig, want als je niets doet gebeurt er ook niets..!! Graag tot ziens!!

Brief die de medewerkers en belanghebbenden ontvingen:

De vergadering die over Zwembaden en Sporthallen zal gaan wordt naar verwachting een aparte vergadering. De eerst wordt gehouden op 14 september 2022. Dan gaan we met z’n allen om in te spreken. We houden goed in de gaten welke datum het uiteindelijk gaat worden! Het gaat zowel om behoud voor het zwembad, veiligheid voor de kinderen, beweging voor iedereen alswel behoud van banen voor de medewerkers…!!… Onderstaande brief zegt weinig maar voorspelt daarmee ook weinig goeds…we gaan voor behoud van de Hardenberg!

3 juni 2022 Crisisopvang Asielzoekers in De Hardenberg

Op de Infoavond van 2 juni jl. over de Crisisopvang van 60 asielzoekers in De Hardenberg gedurende 14 dagen waren er veel vragen te beantwoorden. Het begon met vragen over waarom hier? en waarom in de Sporthal, terwijl het zwembad en de school er aan grenst? Vooral over de Veiligheid is nog langer doorgesproken omdat dit verschillende bewoners met kinderen erg hoog zat. En begrijpelijk ook, want je kinderen zijn je alles die je voor alles wilt beschermen. Als je daar zelf geen of weinig grip op hebt is dat moeilijk te aanvaarden. Dan ontbreekt vaak het vertrouwen hiervoor.

Locoburgemeester Gert Engelkens begon met de uitleg dat crisisopvang hoognodig is. Mensen die opgevangen worden in Ter Apel slapen op de grond en op stoelen. Dat is niet houdbaar. Daarom ook de snelheid waarmee crisisopvang tot stand wordt gebracht, met een heel team van mensen. Op zich was daarvoor wel begrip, maar er leefden ook veel vragen. Uitgelegd werd dat het om 60 asielzoekers ging (dus niet persé uit de Oekraïne, wat ik had begrepen bij ‘vluchtelingen’…) en wel voor 14 dagen. Crisisopvang is steeds maar tijdelijk. Daarmee stopte de informatie, begonnen de vragen en werd het verdere verloop wat rommelig.

We vroegen eerst om een plenaire bespreking, maar Gert gaf aan dat als je per tafel je vragen kan stellen dit beter tot zijn recht zou komen. Elke tafel kreeg één of meer gesprekspartners, van de gemeente, COA en de politie. Na de besprekingen werd per tafel verslag gedaan wat men ervan vond, wat de vragen waren. De nog overgebleven vragen zouden worden beantwoord wat m.i. onvoldoende duidelijk is gebeurd. Gelukkig gaf ook Jan, de Beheerder van de Hardenberg nog toelichting. Hij was de dag ervoor naar Leek geweest. Zij lopen een week voor op ons en daar kon hij zien hoe alles verliep en welke groep hij kon verwachten.

Wat we tot nu toe begrijpen: 60 asielzoekers komen vrijdag 3 juni naar de Hardenberg en worden daar ingeschreven en ontvangen. De opvang is met veldbedden, eten en drinken. Dit betreft gescreende asielzoekers uit verschillende landen, ook Syrië en Afghanistan en zowel gezinnen als alleen staande mannen en vrouwen. Ze krijgen een eigen gebied in de sporthal om te zitten en een afgeschermd terras aan de achterzijde om buiten te zitten. Ze krijgen ook huisregels, zowel voor binnen als buiten. Het is niet de bedoeling dat ze de school binnenlopen of het zwembad. Wel mogen ze bijvoorbeeld voor hun kinderen een ijsje kopen bij de kantine van de Hardenberg (dat is niet in het zwembad maar ervoor). Verder is er begeleiding, apart ook voor de kinderen. Daardoor kan ieder wat tot rust komen. De ervaring in Leek is dat men daar meer behoefte aan heeft dan in een dorp rond te lopen. De meesten verblijven liever in de opvang. Er is ook 24/7 beveiliging aanwezig. Zij houden de naleving van de regels in de gaten en grijpen in indien nodig. Voor de buitenomgeving is op extra politie inzet gerekend waarmee men incidenten wil voorkomen. Zou men toch misdragingen zien dan kan men dit melden via een speciaal telefoonnummer wat de gemeente nog bekend zal maken.

Op vrijdag 3 juni om 10 uur start de Hardenberg met veldbedden klaarzetten, terras afschermen etc. Die middag of avond wordt de bus met 60 asielzoekers verwacht. Voor het gereed maken worden ook vrijwilligers ingezet, zodat zij er tijdig klaar voor zijn. En dat voor de duur van 14 dagen. 17 juni is alles weer leeg..

Aan het eind van de vergadering werd nog verder doorgesproken over de garantie van Veiligheid voor de schoolkinderen. Ook werd de gemeente er (nogmaals) op gewezen dat eerst de bewoners moeten worden gehoord en als zij akkoord zijn pas alles in gang worden gezet. Had de gemeente dit 24 uur vertraagd dan had de school ook meer tijd gehad om te reageren en hadden meer bewoners kunnen aansluiten bij deze pop-up infoavond. Ook de school is erdoor verrast en de ouders van de schoolkinderen niet minder. De gemeente moet hiermee nog verder aan de slag voor afdoende oplossingen. (Suggestie van mij persoonlijk: Mogelijk kunt u overwegen uw kinderen bij de uitgang van het Gezondheidscentrum af te zetten en op te halen als u dat beter lijkt?…)

De gemeente benadrukt dat u voor al uw vragen terecht kunt bij: crisisopvang@gemeente-oldambt.nl en telefonisch bij de gemeente. Hopelijk wordt er snel een apart nummer voor ingesteld. Overigens zal de gemeente Oldambt haar verslag plaatsen op de website van de gemeente Oldambt.

Een persoonlijk verslag van Henriëtte Sabajo-Hagg, Uw Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde