Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde
Richard Goet – secretaris

info@dorpsbelangen-finsterwolde.nl
06-29021578
C.G.Wiegersweg 13
9864 EK Finsterwolde

LIDMAATSCHAP van onze vereniging: alle inwoners van Finsterwolde vanaf 18 jaar en organisaties en bedrijven gevestigd in Finsterwolde kunnen lid worden (het lidmaatschap is gratis), postcode 9684 is voldoende. Iedereen die zich een kwartier voor een leden vergadering meldt is stemgerechtigd. Ieder lid mag bij een stemming maximaal twee machtigingen inbrengen. 

Bestuur

Arie van Drongelen, voorzitter: ariedorp@gmail.com T 0655116610

Richard Goet, secretaris. T. 06-29021578.

info@dorpsbelangen-finsterwolde.nl

Hans Dingjan, penningmeester : hansdorpsver@gmail.com

Solvejg ter Meer: stermeer@ziggo.nl