Algemene informatie AVG

We doen ons uiterste best om te voldoen aan de regelgeving om uw privacy te beschermen. Toch stellen we het op prijs om ingezonden mededelingen zoveel mogelijk te voorzien van de naam van de inzender of schrijver. we vragen wel daarvoor uw toestemming.

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl