‘Ruim driekwart van grote Nederlandse zonneparken in buitenlandse handen’

Inmiddels is 79 procent van de 33 grootste zonneparken in Nederland in buitenlandse handen, zo blijkt volgens het AD uit eigen onderzoek. Daarmee verdwijnen zowel subsidiegeld als winst naar de veelal Duitse, Chinese, Engelse en Scandinavische projectontwikkelaars en investeringsfondsen. Deze kopen zonneparken op of schaffen grond aan voor de bouw van nieuwe parken.

https://www.nu.nl/economie/6102305/ruim-driekwart-van-grote-nederlandse-zonneparken-in-buitenlandse-handen.html

De Nederlandse zonnevelden die in buitenlandse handen zijn krijgen samen tot bijna 1,1 miljard euro subsidie. Daarvan verdwijnt 83 procent, zo’n 889 miljoen euro, naar het buitenland.

‘Overheid strooit kwistig met geld’

De lucratieve subsidies zijn volgens Ludwig de enige reden voor commerciële ontwikkelaars om zonneparken te bouwen. “De overheid strooit zo kwistig met geld dat je er een prachtige businesscase mee hebt, met rendementen tot soms wel 15 procent.”

“Het gevolg is dat tientallen projectontwikkelaars opduiken, als bijen op de honingpot. Ook dubieuze partijen die het niet zo goed voor hebben met de omgeving. Aan bewoners- participatie hebben zij geen boodschap. Hun enige motivatie is zo veel mogelijk geld verdienen.”

RTV Noord: Groninger Landschap: ‘Alles doen om windmolens op zeedijk tegen te houden’

Er moet een bezinningsmoment komen voor provincie en gemeenten over waar ze windmolens en zonneparken willen toestaan. Dat zegt directeur Marco Glastra van stichting Groninger Landschap in de podcast Voorwaarts Voorwaarts van RTV Noord.

Groninger Landschap vindt dat er eerst een fundamentele discussie over de inrichting van het landschap moet worden gevoerd.

Geen stopcontact voor rest van het land

het hele artikel: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/779005/Groninger-Landschap-Alles-doen-om-windmolens-op-zeedijk-tegen-te-houden

Schapen op de zeedijk (Foto: Groningen In Beeld)

Overleden: Ruud Weijdeveld

Wij ontvingen heden het bericht. Maandag 30 november jl. is Ruud Weijdeveld plotseling overleden. 

Hij woonde in Zwolle, maar was een man die voor ons gebied en ons dorp veel heeft betekend.

Veel onderzoek heeft hij gedaan naar het communistisch verzet in de tweede wereldoorlog.

Ruud was oprichter en voormalig voorzitter van de Geert Sterringa Stichting. Met grote inzet en gedrevenheid heeft hij jarenlang onderzoek verricht naar de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het noorden van ons land. Daarbij heeft hij er mede voor gezorgd dat het communistisch verzet tegen het fascisme en de nazi-bezetter vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog erkenning heeft gekregen. 

Hij zal zeer worden gemist.

voor informatie over de Geert Sterringastichting: https://www.geertsterringastichting.nl

Het Streekblad: Canon van het Oldambt nu online

In 2011 publiceerde het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt de Canon van het Oldambt in boekvorm. In 43 bijdragen vertellen regionale historici op toegankelijke wijze over de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van het Oldambt. Het rijk geïllustreerde verhaal begint in de prehistorie, toen nomadische jagers in het Oldambt bivakkeerden op zoek naar voedsel. Het eindigt na veel omzwerven in de moderne tijd. De Canon besteedt ruim aandacht aan de ontwikkeling van het landschap en de strijd die de bewoners tegen het water voerden. Veel sociaal-economische, culturele, militaire en religieuze thema’s passeren de revue.

hier te vinden: https://chcoldambt.nl

Expositie Finsterwolde: Johannieters aan de Noordzeekust. Van zaterdag 17 april tot en met woensdag 12 mei 2021 verwachten wij in de Stefanuskerk in Finsterwolde de expositie Johannieters aan de Noordzeekust.  Deze reizende expositie vertelt het verhaal van het middeleeuwse klooster Goldhoorn en de vele andere kloosters van de Johannieterorde in de kuststreek van Nederland en Duitsland. Het klooster Goldhoorn bestond tussen ca. 1300 en 1550 na Christus en was gelegen net ten zuiden van de huidige weg met de naam Goldhoorn. De Johannieterkloosters langs de Noordzeekust hadden een belangrijke rol in onder meer landbouw en waterbeheer. Veel vrouwen vonden een plek in het kloosterleven

Veel interessante onderwerpen: oa

  • Het Winschoterdiep aangelegd | Jan van den Broek
  • Oldambt op stoom | Rowin Penning
  • Aanleg autoweg A7 | Cees Stolk

Buurtbudget

OLDAMBT – De dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms in Oldambt krijgen meer te zeggen over hun eigen omgeving. Vanaf 2021 krijgen ze een zogenaamd buurtbudget. Ze mogen dit geld gebruiken voor ideeën die zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in de buurt en een sterkere verbinding tussen de bewoners.

RTV Noord. https://www.westerwoldeactueel.nl/2020/12/01/oldambt-gaat-werken-met-buurtbudgetten/?utm_source=Twitter&utm_medium=social_link

Goed bericht voor ons dorp!


Hoera! De 50% is behaald! Glasvezel in Oldambt is officieel een feit!

Goed nieuws! Binnenkort kunnen alle bewoners die zich hebben aangemeld genieten van een gigasnelle en stabiele internetverbinding. Meer dan 50% van de bewoners heeft zich ingeschreven voor een glasvezelverbinding en daarmee hebben wij de grens behaald om te kunnen starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Aan alle bewoners die zich hebben ingeschreven: bedankt!

Glasdraad schrijft: Onze dank gaat ook uit naar alle bewoners, dorpsbelangen, verenigingen, “Oldambt Verbindt” en alle ambassadeurs en vrienden in Oldambt die zich hebben ingezet voor glasvezel in het buitengebied en de kleine kernen. Het is echt een unieke prestatie om deze grens te halen en wij willen jullie zeer bedanken!

Bouw
Wij starten direct met het bestellen van alle benodigde materialen en daarnaast ronden wij ook de aannemer selectie af. In maart/april verwachten wij van start te gaan met de werkzaamheden.

SUBSIDIE ANDERHALVEMETERREGELING GRONINGEN

Heb jij voor jouw sportvereniging, maatschappelijke of culturele
organisatie, winkel of bedrijf kosten gemaakt om aan de
coronamaatregelen te voldoen?
Heb jij bijvoorbeeld geïnvesteerd in desinfectiepalen, een online
(betaal)systeem, een afhaalloket, herindeling of uitbreiding van
ruimtes en inventaris? En heb je minder dan 50 werknemers in dienst?
Krijg dan nu de helft van deze kosten (exclusief BTW) vergoed.

Kijk op : SNN.NL/ANDERHALVEMETERGRONINGEN