RTV NOORD: Geen hoger beroep: zonnepark Finsterwolde nu definitief van de baan!!

Het boek over een eventueel zonnepark in Finsterwolde kan definitief dicht. Het bedrijf NaGa Solar gaat niet in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter. Die uitspraak was dat de raad van Oldambt terecht voor de komst van de zonneweide is gaan liggen.

‘Het is een pijnlijke conclusie, omdat hier jarenlang aan gewerkt is. Maar de emoties in het dorp liggen te hoog om hier nog mee door te gaan’, vertelt directeur Henny Pelsers.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/817338/geen-zonnepark-finsterwolde-hoe-een-jarenlange-strijd-wordt-beloond

Vanaf het begin onrust over plannen

In de zomer van 2017 ontstaan de eerste geruchten over een zonnepark aan de rand van het dorp. Al vrij snel laten bewoners van de H.J. Siemonsstraat – waar het park achter moet verrijzen – van zich horen. Volgens hen is het merendeel van de inwoners tegen een zonnepark van in totaal vijftien hectare. 

Uit allerlei onderzoeken, zowel van politieke partijen als van de gemeente Oldambt zelf, komt inderdaad de conclusie dat er te weinig draagvlak is. Toch wil Oldambt doorzetten. Het college van burgemeester en wethouders is voorstander, de raad van Oldambt is verdeeld.

Uiteindelijk dienen drie partijen een voorstel in waarin wordt uitgesproken dat de raad ‘nu en in de toekomst’ niet wil meewerken aan de realisatie van het park. Dat voorstel wordt door een meerderheid aangenomen en leidt vervolgens tot een rechtszaak, aangespannen door NaGa Solar. 

Karin Folkers – Actiegroep ZUN:

De rust kan eindelijk weer terugkeren nu we dit achter ons kunnen laten

Die rechtszaak weet Oldambt te winnen, maar de spanning blijft. Onder andere bij Karin Folkers, inwoner van Finsterwolde en medeoprichter van actiegroep ZUN. Die groep is tegen de komst van het park. Zij weet op het moment van bellen nog van niks. 

‘NaGa Solar heeft zes weken de tijd gehad voor het indienen van een hoger beroep, maar die weken zijn voorbij. Wij zitten echt in nagelbijtmodus. Weet jij al meer?, vraagt ze. 

De bubbels kunnen open

Zodra zij te horen krijgt dat het bedrijf definitief afziet van een hoger beroep, weet ze even niet meer waar ze het zoeken moet: ‘Yes, yes, yes, jippie, oee, yes, eindelijk! Mijn kat kijkt mij trouwens ondertussen aan alsof ik de weg kwijt ben, haha!’ 

De bubbels staan al zes weken klaar, maar die zijn voor alle zekerheid nog even dicht gelaten. ‘Die gaan we snel ontkurken, want dit is reden voor een feestje! Het is trouwens ook enorm belangrijk voor het dorp. De rust kan eindelijk weer terugkeren nu we dit achter ons kunnen laten.’ 

VCP helpt om sloop van woningen te voorkomen!

Amendement VCP over het voorkomen van sloop sociale huurwoningen aangenomen.

https://www.westerwoldeactueel.nl/2021/06/30/amendement-vcp-over-het-voorkomen-van-sloop-sociale-huurwoningen-aangenomen/

30 juni 2021 – 12:15 – CG – Gemeente Oldambt

OLDAMBT – Het door de VCP ingediende amendement waarin is vastgelegd dat er in principe in de gemeente Oldambt geen medewerking aan sloop wordt is gisteravond aangenomen.

Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Oldambt het programma wonen 2021-2026 vastgesteld. In dit programma zijn afspraken gemaakt over nieuwbouw in Oldambt zoals de bouw van 850 nieuwe woningen. In het programma wonen werd ook voorgesteld om 200 woningen te slopen.

Bij huurders en organisaties ontstond onrust hierover, omdat sloop zou leiden tot het verlies van sociale huurwoningen, en nieuwbouw veel duurder wordt, zodat voor bewoners met lage inkomens er een nog veel groter tekort aan betaalbare woningen zou ontstaan.

De VCP heeft onderstaand amendement ingediend, waarin is vastgelegd dat er in principe geen medewerking aan sloop wordt verleend en dat dit alleen onder strikte voorwaarden zoals draagvlak onder de desbetreffende bewoners en een participatieplan is toegestaan.

Dit amendement is met 12 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.

Naast VCP werd het amendement gesteund door Partij voor het Noorden, Gemeentebelangen Oldambt, SP en Oldambt Actief.

Daphna Brekveld

Bewoners Organisatie Oldambt

Pronken met het Harm Luppenspark in Finsterwolde, wellicht het mooiste en best onderhouden park van Oldambt

Het Harm Luppenspark in Finsterwolde heeft nu ook speeltoestellen. Foto: DvhN

https://www.dvhn.nl/groningen/Pronken-met-het-Harm-Luppenspark-in-Finsterwolde-wellicht-het-mooiste-en-best-onderhouden-park-van-Oldambt-26915652.html

Het Harm Luppenspark in Finsterwolde, wellicht het mooiste en best onderhouden park van Oldambt, is opgesierd met speeltoestellen. Nu nog fruitbomen en bessenstruiken is de wens. 

Het Harm Luppenspark is een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar lief en leed wordt gedeeld. Waar wordt gespeeld, gelachen en gediscussieerd en af toe een borreltje in de openlucht wordt genuttigd. Kortom, een plek die bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp. ,,Iedereen is hier welkom. We hebben een jeu-de-boulesbaan, speeltoestellen en prachtige borders met fleurige bloemen en bomen”, zegt een trotse Frits Aukes.

Bouwput wordt opgeruimd

Eindelijk, ja eindelijk komt er een eind aan de jarenlange ellende met de bouwput aan de Siemonsstraat. De Gemeente is sinds 1 juni eigenaar en is vandaag begonnen met het opruimen van de bomen. Een deel is nu al omgezaagd, dan moet het water weggepompt worden en daarna worden de damwanden er uit getrokken. Er liggen aan de overkant al grote bulten schone aarde gereed om de put (van 150 kubieke meter!) te vullen.

toestand vanmorgen 14 juni 2021 10.00 uur:

10.00 uur

’s middags zijn de bomen gerooid, morgen verder.

15.30 uur

Bouwput Siemonsstraat

Wij kregen het volgende bericht: per 1 juni is de Gemeente Oldambt officieel eigenaar geworden van het perceel H J Siemonsstraat 52 , beter bekend als “de Bouwput”.

De gemeente zal binnenkort de bomen op dit terrein kappen. Die zijn inmiddels na 12 jaar hoog opgeschoten. Daarna worden de damwanden weggetrokken en wordt het terrein opgeschoond.

Dat zal een enorme verbetering betekenen voor de straat en de buurt.

in plaats van:

een opgeruimd grasveld voorlopig??? of misschien later een woning ?

Wie heeft een goed idee???

RTV Noord: Gemeente pakt onveilige bouwput Finsterwolde aan

Hopelijk komt er nu na twaalf jaren een einde aan dit langdurige drama?

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/819907/Gemeente-pakt-onveilige-bouwput-Finsterwolde-aan De gemeente Oldambt gaat de onveilige bouwput aan de H. J. Siemonsstraat in Finsterwolde, een kelder die overbleef na de sloop van een pand dat er stond, zelf aanpakken in plaats van de huidige eigenaar. Die zou het stuk grond bouwrijp opleveren aan de gemeente, maar liet dat na. Ook na waarschuwingen om actie te ondernemen.

be

Buurtbewoners maken zich al jaren zorgen dat kinderen in de bouwput zouden kunnen vallen. De gemeente dreigde met een rechtszaak, maar gaat de bouwput nu zelf saneren. 

In januari liet de gemeente weten dat er een rechtszaak zou komen, maar er is toch een overeenkomst met de eigenaar gesloten. De gemeente noemt het een doorbraak. Het eigendom van de kavel wordt in de huidige staat binnenkort overgedragen aan de gemeente. Die gaat de kavel zelf opruimen. 

Wildernis

Om het stuk grond staan nu hekken. Maar als een kind er toch door of over het hek komt, kan het in de kelder vallen. 

Al een tijd lang is de situatie nijpend, erkent de gemeente. Het is er niet alleen onveilig, ook het aanzien is niet al te fraai. De wildernis aan hoog opgeschoten struiken en bosjes is buurtbewoners een doorn in het oog.

‘Netjes maken’

De keldervloer wordt verwijderd, net als de begroeiing. ‘Netjes maken’ in de woorden van de gemeente. Het is de bedoeling dat de grond uiterlijk 1 juni wordt overgedragen, zodat de werkzaamheden nog vóór de zomervakantie zijn afgerond.

Rechtbank in Groningen zet een streep door ‘Limburgs’ zonnepark bij Finsterwolde

Dagblad vh Noorden: https://www.dvhn.nl/groningen/Rechter-zet-streep-door-zonnepark-bij-Finsterwolde-26831277.html

Conclusie van Uitspraak rechtbank dd 12 mei 2021

10. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor voormelde zonneweide terecht gebaseerd op de weigering van de raad om een vvgb voor dit project af te geven. Gelet hierop is het beroep van eiseres ongegrond. 

Beslist wordt als volgt.

Beslissing 

De rechtbank: verklaart het beroep ongegrond. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. H.J. Bastin, voorzitter, mr. L. Mulder en mr. D. Pool, leden, in aanwezigheid van mr. H.L.A. van Kats als griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 11 mei 2021… 

Reactie van Harm Evert Waalkens:

Dag Arie en Richard,

Naar aanleiding van de inspraak notitie/zienswijze met betrekking tot de RES heb ik me zeer verwonderd over de tekst die is gestuurd aan de raad en het college.

Als vertegenwoordigers van Dorpsbelangen zijn de opvattingen van Finsterwolde verwoord.

In de eerste alinea stellen jullie je voor als vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Finsterwolde en gaan vervolgens verder op persoonlijke titel. Dit is toch vreemd en buiten de orde.

Zonder enige afstemming en ruggespraak met de leden van de vereniging poneren jullie stellingen namens Dorpsbelangen die ook nog eens op persoonlijke titel naar voren worden gebracht.

Over de inhoudelijke kant van jullie opmerkingen wil ik het niet hebben.

Veel meer over het proces en de legitimatie van jullie als vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Finsterwolde.

Er is met veel verve indertijd besloten om van de Stichting een Vereniging te maken, waarmee de inspraak en participatie van de leden beter gewaarborgd  zou zijn!

Tijdens de inspraak maandagavond in een beeldvormende bijeenkomst werd door de voorzitter van de raad gemeld  dat van Drongelen, die voorzitter van Dorpsbelangen is, in die hoedanigheid mee kon doen aan de discussie.

Nogmaals los van de inhoudelijke kant met name over de RES, die ik absoluut niet deel, vind ik dat jullie hiermee de grenzen van behoorlijk bestuur ver hebben overschreden.

Ook op andere terreinen frons ik vaak mijn wenkbrauwen over de manier waarop Finsterwolde in andere (dorps)overleggen wordt gepresenteerd en als resultante daarvan buitengesloten wordt.

Statutaire zijn jullie gehouden om rekening en verantwoording af te leggen aan de leden. Hoe jullie dit doen  zal mij een zorg zijn als het maar gebeurt.

Corona stuurt veel in de war maar is geen alibi voor  jullie om je gang te gaan.
Harm Evert

Reactie van het bestuur:

Geachte heer Waalkens
Omdat normaal vergaderen nu nog niet kan proberen wij onze leden via de website en nieuwsbrieven zo goed mogelijk te informeren.
Ook vragen wij herhaaldelijk aan onze leden of er vragen of suggesties zijn.
Tot nu toe bent U de enige die op de huidige gebeurtenissen zoals de RES zo reageert.
Informatie via de Praothörn kan helaas niet meer sinds de Stichting waarvan U voorzitter bent, de redactiestatuten op een voor ons onaanvaardbare wijze heeft gewijzigd.

Maar wij nemen de door u gedane beschuldiging dat wij niet democratisch zouden handelen zeer serieus en zullen derhalve onze leden via een nieuwsbrief polsen of zij er net zo over denken en er misschien zaken anders moeten.

Eindelijk valt de beslissing. Rechtbank: Zonnepark in Finsterwolde gaat niet door!

Rechter zet streep door zonnepark Finsterwolde.

Een belangrijke beslissing voor ons dorp.

Zie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/817192/Rechter-zet-streep-door-zonnepark-Finsterwolde-update

Er komt geen zonnepark aan de rand van Finsterwolde. Wekenlang zaten tegenstanders in spanning, tot woensdagmiddag. Toen kregen zij te horen dat de rechter geen toestemming geeft voor de aanleg van het park.

Impressie van het zonnepark in Finsterwolde (Foto: NaGa Solar)

Geen zonnepark!

Het wel of niet aanleggen van een zonnepark houdt de gemoederen in Finsterwolde al jarenlang bezig. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad voor het park te gaan liggen. Redenen: er is onvoldoende draagvlak en het hekwerk zou de zichtlijnen onderbreken, waardoor het uitzicht verloren gaat en de horizon wordt aangetast.

Oldambt vindt de rechter aan haar zijde. Het niet verlenen van een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen, die nodig is om uiteindelijk een vergunning te krijgen, is terecht gebleken.

De vraag is nu of NAGA SOLAR tegen deze beslissing in beroep zal gaan. Dat moet binnen 6 weken besloten worden.

De Bouwput: Oldambt sleept eigenaar voor de rechter

RTV NOORD 22 april 2021 Door Marco Grimmon: De gemeente Oldambt is het wachten zat. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/811049/Oldambt-sleept-eigenaar-bouwput-Finsterwolde-voor-de-rechter

De eigenaar heeft een stuk grond aan de gemeente verkocht, maar schendt de afspraken die daarover zijn gemaakt Zo zou de man de kavel ‘in bouwrijpe toestand’ brengen. Maar na meerdere waarschuwingen is er nog helemaal niks gebeurd en ligt het geheel er slechter bij dan ooit tevoren. 

Pand verkocht Het gaat om een stukje grond aan de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Google je de plek, dan zie je een foto van tien jaar geleden met daarop bosjes en boompjes niet hoger dan een meter of twee. Maar die zijn ondertussen uitgegroeid tot volwaardige bomen, waardoor het lijkt alsof je langs een stuk bos in een woonwijk rijdt.

Om de kavel zijn hekken geplaatst, in het midden ligt een kelder. Buurtbewoners maken zich al jaren zorgen om de situatie. Want klimt een kind door of over het hek en belandt hij of zij in die put, dan zijn de gevolgen mogelijk niet te overzien. 

De gemeente Oldambt heeft daarom eind 2019 het pand gekocht van de huidige eigenaar. In die overeenkomst staat dat de man er eerst voor moet zorgen dat de kavel er weer fatsoenlijk uitziet. Hij kreeg daar zes maanden de tijd voor. Maar anderhalf jaar later is er nog helemaal niks aangepakt. 

“Ineens komt daar een dagvaarding” , Ger Klein – Gemeentebelangen

Volgens de eigenaar hebben ‘de coronamaatregelen en persoonlijke omstandigheden’ ervoor gezorgd dat er niks is gebeurd, maar het geduld van Oldambt is op. De man is gedagvaard. 

‘Erg toevallig’

De dagvaarding komt volgens Gemeentebelangen op een ‘bijzonder toevallig moment’. De partij heeft recent een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (wob). Zij wil van a tot z weten hoe dit onderwerp in elkaar steekt. 

‘Wij worden kritisch op het college en ineens komt daar een dagvaarding. Dat is iets te toevallig in mijn ogen’, zegt voorman Ger Klein. ‘Dit soort toevalligheden, om het maar even zo te noemen, hebben wij vaker gezien. Laat ons nu maar eens weten hoe deze procedure in elkaar steekt.’ 

De partij heeft daarom alle bijbehorende stukken opgevraagd. De zaak die door Oldambt is aangespannen zal waarschijnlijk tussen juli en oktober dit kalenderjaar behandeld worden door een rechter. Oldambt noemt het besluit ‘erg vervelend, maar de enige stap die we nog kunnen nemen om een veilige situatie voor omwonenden te creëren’.