Gemeente Oldambt maakt einde aan biomassa-installaties

dvhnoorden: Gemeente Oldambt maakt einde aan vervuilende en stinkende biomassa-installaties. Ze voldoen niet aan de normen

 Die installaties moesten warmte leveren aan zwembad De Watertoren in Winschoten en MFC De Hardenberg in Finsterwolde. https://www.dvhn.nl/groningen/Gemeente-Oldambt-maakt-einde-aan-vervuilende-en-stinkende-biomassa-installaties.-Ze-voldoen-niet-aan-de-normen-26129605.html

Ook RTV Noord meldt deze definitieve sluiting. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/733848/Onverwachte-wending-raad-Oldambt-kan-omstreden-biomassa-onderzoek-tegenhouden

DvhN: Gemeentebelangen Oldambt stelt opnieuw vragen over bouwput in Finsterwolde. ‘Het is nog steeds één grote wildernis’

De overwoekerde bouwput in de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Foto: Gemeentebelangen Oldambt

Gemeentebelangen Oldambt heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld over een bouwput in de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. De partij heeft geconstateerd dat de situatie, anders dan beloofd, onveranderd is. ‘Het is nog steeds één grote wildernis en het hekwerk begint nu ook al gaten te vertonen.’

De problemen betreffen een kavel op nummer 52. De oorspronkelijke eigenaar zou hier een woning met een kelder bouwen, maar staakte de bouwwerkzaamheden nadat de keldervloer gestort was. Vervolgens gebeurde jaren niets meer met de kavel en ontstond een, volgens velen, onveilige situatie voor kinderen, omdat water in de bouwput bleef staan.

Aankoop kavel

In december 2019 bereikte de gemeente Oldambt overeenstemming met de toenmalige eigenaar over de aankoop van de kavel. Een half jaar later was er echter nog niets veranderd. Reden voor Gemeentebelangen hierover schriftelijke vragen te stellen en erop aan te dringen actie te ondernemen. 

Drie maanden uitstel

B en W liet daarop weten de kavel weliswaar te hebben gekocht, maar nog niet in eigendom te hebben. ‘De huidige eigenaar zou aanvankelijk voor 1 juli 2020 de kavel leveren’, antwoordden B en W. ‘Wegens privéomstandigheden en de maatregelen omtrent corona heeft hij om drie maanden uitstel gevraagd. Daarmee zijn wij akkoord gegaan aangezien wij geen aanleiding zien aan te nemen dat aan de redenen van vertraging onjuist zouden zijn.’

Situatie onveranderd

Een simpele rekensom leert dat dat de overdracht voor 1 oktober van dit jaar plaats zou moeten vinden. ‘Het is ons vandaag gebleken dat de situatie ter plaatse onveranderd is’, laat Gemeentebelangen Oldambt burgemeester en wethouders schriftelijk weten. 

‘Het is nog steeds één grote wildernis en het hekwerk begint nu ook al gaten te vertonen. Wij vinden het treurig dat er, ondanks uw antwoorden, tot op heden geen zichtbaar resultaat is geboekt. En dat terwijl deze kwestie al vele jaren speelt.’

“Lenin in Finsterwolde”

nu al te zien op de website van de VPRO : Documentaire over de geschiedenis van het communisme in het dorp Finsterwolde in Noordoost-Groningen. Met oa interviews over de betekenis van het communisme, de verhoudingen tussen hereboeren en landarbeiders vroeger en nu, de landarbeidersstaking in 1929, de politieke meerderheid van de CPN vanaf 1935, burgemeester Harm Tuin, het verzet tegen de verhoging van de gasprijzen in 1984, GroenLinks en de toekomst van het communisme. https://www.vpro.nl/speel~WO_VPRO_042571~vara-1991-43min-lenin-in-finsterwolde~.html

Op zondag 11 oktober om 10.00 uur een live radioprogramma over Finsterwolde, OVT, opgenomen in Party Centrum Finnewold.

De radio opname zal hier plaatsvinden en live vanaf 10.00 uur worden uitgezonden. 
Mensen die hierbij aanwezig willen zijn kunnen zich aanmelden bij de VPRO. I.v.m. de Corona maatregelen is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Nog een andere film over Finsterwolde uit die tijd, door de VPRO: https://www.youtube.com/watch?v=LARkak-62KA

Ledenbrief september 2020

Beste leden van Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde. Graag willen we u informeren over de ontwikkelingen in ons dorp.

Bestuurswijziging: Nelleke Bouman-Hulshoff is afgetreden als bestuurslid, ze heeft daarover een verklaring afgelegd in de gemeenteraad ( zie ook de website van Dorpsbelangen). We zijn op zoek naar belangstellenden om het bestuur te versterken.

Vergaderproblematiek: Ivm de huidige Corona beperkingen willen we voorlopig liever nog geen ledenvergadering bijeenroepen. Een deel van het bestuur en van de leden valt immers door de hoge leeftijd in de risicogroep, waardoor gevaar voor besmetting bestaat. Wij achten de verantwoordelijkheid te groot. Er zijn geen dringende redenen om met een grote groep samen te komen in een zaal, die wellicht onvoldoende geventileerd kan worden. 

Stand van zaken zonnepark beroepsprocedure: De initiatiefnemer NAGA Solar heeft in mei besloten in beroep te gaan tegen het weigeringsbesluit van de gemeenteraad. Onze gemeente en belangengroepen moeten dit besluit verdedigen voor de bestuursrechter.

Glasdraad: Er is een initiatief voor de aanleg van glasvezelkabels. Daardoor wordt  de bereikbaarheid via internet van ons dorp en omliggende woningen en bedrijven in de polder enorm verbeterd. De firma Glasdraad is nu al bezig met een campagne om voldoende deelnemers te vinden zodat het project van start kan gaan. Alle inwoners hebben een brief ontvangen met informatie. Wij staan achter deze ontwikkelingen die voor ons dorp van groot belang lijken. Meld u aan, het plan kan alleen doorgaan als er voldoende deelnemers zijn.

Speelveldje op de Siemonsstraat: Is gereed en is nu bespeelbaar. We willen nog graag wat aanvullingen verzorgen: doelpalen en een betegeld gedeelte met wat bankjes.

De besprekingen met de Cruyff Foundation zijn door de coronacrisis vertraagd geraakt maar zullen weer hervat worden. Hopelijk kan daarna de inrichting van het speel- en ontmoetingsveld verder worden ontwikkeld en gebouwd. Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers om mee te denken.

Partycentrum: Er zijn mogelijkheden om de exploitatie voort te zetten. informatie over de toekomst daarvan hebt u enkele weken geleden ontvangen.

Biomassaverbrander: De gemeente heeft twee van deze installaties stilgelegd omdat ze veel stank gaven en er te veel koolmonoxide uitgestoten werd!  Een ervan staat bij ons zwembad. Wij zijn van mening dat opnieuw opstarten onverantwoord is, er zijn te grote risico’s voor de volksgezondheid. De installatie in ons dorp staat immers vlak bij de school, sportzaal/zwembad en het gezondheidscentrum!

Verkeersoverlast: Die is er nog steeds. Vooral op de Hoofdweg en de Wiegersweg.  Enorme vrachtwagens en trekkers denderen nog altijd door ons dorp met te hoge snelheid. Gevaarlijk en zeer storend. We willen graag een rondweg om ons dorp om het centrum te ontlasten. Er volgt binnenkort een gesprek met het loonbedrijf fa Boven van de Goldhoorn. We willen graag samen met Oostwold, Midwolda, de gemeente Oldambt en de provincie komen tot de aanleg van een rondweg. Een werkgroep heeft al een goed plan bedacht.

Oprichting Bewoners Organisatie Oldambt  BOO: BOO is van mening dat Oldambt een breed van onderop gedragen huurdersorganisatie nodig heeft. Het lidmaatschap van de BOO is gratis. Dit is interessant voor bewoners van huurwoningen in ons dorp.  zie www.bewonersorganisatie-oldambt.nl

Oproep aan de leden:  We zijn benieuwd naar nieuwe ideeën en wensen voor ons dorp. Meld ze bij ons aan, uw wensen voor nu of voor de toekomst om ons dorp beter te maken of voorstellen om bestaande problemen aan te pakken. 

Er is veel nodig om ons dorp beter te maken. Daarvoor hebben we uw hulp nodig in een werkgroep of actiegroep.

Brief van Nelleke Bouman-Hulshoff aan de gemeente. Maandag besproken in de Raad.

Net als Nelleke Bouman-Hulshoff is het bestuur zeer teleurgesteld. Er is een groot gebrek aan aandacht en medewerking van Gemeente Oldambt om te helpen langlopende problemen in ons dorp op te lossen. Wij betreuren het dat zij daarom besloten heeft haar functie neer te leggen. Maar begrijpen deze beslissing volkomen.

DvhNoorden kopte dinsdagmorgen: Oproep in gemeenteraad Oldambt: ‘Wethouder Wünker, doe iets aan die bunker’

Hier het artikel in Dagblad van het Noorden. https://www.dvhn.nl/groningen/Oproep-in-gemeenteraad-Oldambt-‘Wethouder-Wünker-doe-iets-aan-die-bunker’-25973887.html

Meerdere dorps- en wijkraden in Oldambt hebben een uiterst moeizame relatie met de gemeente. Ze voelen zich niet serieus genomen.

Het komt erop neer dat de samenwerking tussen dorps- en wijkraden en de gemeente minimaal is. De interesse van ambtenaren en bestuur voor wat er lokaal speelt en de helpende hand toe te steken, zou ernstig te wensen overlaten.

Enkele partijen in de gemeenteraad herkennen de klacht. Aanleiding voor de kwestie was maandagavond een brief van Nelleke Bouman-Hulshoff aan de gemeente. Zij stapte op als als bestuurslid van Dorpsbelangen Finsterwolde. Als reden voert zij ‘de volstrekte desinteresse van de gemeente in Finsterwolde’ aan.

Ivoren toren

,,In Oldambt ontbreekt het volstrekt aan respect voor haar inwoners. De gemeente zit in een ivoren toren en doet wat ze wil’’, aldus een teleurgestelde Bouman-Hulshof.

Raadslid Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt zegt dat er tussen meer dorps- en wijkraden en de gemeente ‘frictie’ is. Hij riep het college van burgemeester en wethouders op te werken aan betere verhoudingen. ,,Ja zeggen en niet uitvoeren, dat is het probleem’’, zo vatte hij de verstoorde relaties samen.

Wünker erkent echter toch dat er iets schort aan de relatie tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden. ,,Ik beweer niet dat het overal koek en ei is en dat het alleen met Finsterwolde niet goed loopt.’’ Hij beloofde de mensen van de dorps- en wijkraden te zullen uitnodigen.

Volgens de Verenigde Communistische Partij (VCP) voelen inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving zich op het stadhuis in Winschoten onvoldoende gehoord. ,,Ze komen daar heel moeilijk en in veel gevallen soms helemaal niet binnen. Daarom zeg ik tegen de wethouder: Wünker, doe iets aan die bunker.’’

Inventarisatie karakteristieke panden – Oproep deelname werkgroepen

https://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt/news/inventarisatie-karakteristieke-panden-voor-de-kernen-van-beerta-finsterwolde

De gemeente Oldambt is bezig om karakteristieke panden in Oldambt te inventariseren. Dat begon enkele jaren geleden in het buitengebied, nu gaan we aan de slag met de kernen van Beerta, Finsterwolde, Drieborg, Heiligerlee, Westerlee en Hamdijk. Graag willen we hierbij via werkgroepen inwoners, belanghebbenden, geïnteresseerden en vertegenwoordigers van lokale (historische) verenigingen en stichtingen betrekken.

Beerta, Finsterwolde, Drieborg, Heiligerlee, Westerlee en Hamdijk

De gemeente gaat nu aan de slag met facetbestemmingsplan voor het opnemen van een regeling voor karakteristieke en beeldbepalende panden in de kernen van Beerta, Finsterwolde, Drieborg, Heiligerlee, Westerlee en Hamdijk. In dat kader gaan we de karakteristieke objecten in deze gebieden inventariseren. Dat wordt gedaan in samenwerking met adviesbureau Libau, met de inbreng van lokale (historische) verenigingen en met betrokken inwoners en andere belanghebbenden.

Voor deze kernen zullen 3 werkgroepen worden georganiseerd:

  • Beerta op 29 september
  • Finsterwolde, Drieborg, Hamdijk (Bad Nieuweschans) op 30 september
  • Heiligerlee en Westerlee (1 bijeenkomst op 1 oktober) te bespreken.

Aanmelden voor de werkgroep

Wilt u zich aanmelden voor een werkgroep van één van de kernen Beerta, Finsterwolde, Drieborg, Heiligerlee, Westerlee en Hamdijk, of wilt u aanvullende informatie, neem dan contact op met Reina Boels-Feikens, projectleider agrarische erfgoed en karakteristieke panden bij de gemeente Oldambt via het telefoonnummer 0597 48 20 00 of e-mail info@gemeente-oldambt.nl.

U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 18 september 2020 voor deze werkgroepen aanmelden.

Boekenmarkt Oostwold 12 september

De Protestantse Gemeente De Dollert organiseert zaterdag 12 september van 10.00-16.00 uur weer een boekenmarkt in en rond Ons Gebouw (Goldhoorn 6, Oostwold). Voor een prikkie kan iedereen dan leuke boeken, tijdschriften, muziek en films  aanschaffen. Ook kan er genoten worden van koffie/thee met heerlijk gebak en van huisgemaakte soep!

We nemen diverse maatregelen met oog op het coronavirus, meer hierover en het laatste nieuws over de boekenmarkt is te vinden op: dedollert.protestantsekerk.net en facebook.com/protestantsegemeentededollert

Het Harm Luppenspark

Bericht van Frits Aukes:

Het Harm Luppenspark is aangelegd aan de Schoolstraat, Schwertmannweg en E E Napweg. Hier hebben bejaardenhuisjes gestaan. Acantus en de gemeente hebben in samenwerking met een werkgroep dit aangelegd. De werkgroep wilde graag bloeiende struiken e.d. De voorwaarde van gem. en Acantus was dat het onderhoud voor de omwonenden is. Iedere twee weken is er een groep bezig te wieden, snoeien en schoffelen. Dit jaar is er ook een jeu des boules baan aangelegd door de groep vrijwilligers. Regelmatig wordt er een potje gespeeld wat ook in de nazit erg gezellig is.
De baan is voor iedereen. Wel verzoeken wij om alles netjes achter te laten.
Ook kinderen zijn hier regelmatig te vinden om te spelen.
Het park is een succes voor jong en oud.